Ζέτα Αιμιλιανίδου

Υπουργοί
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
02/09/1954
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
2
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
5
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
2
Ημερομηνία Υποβολής: 
09/05/2016
1.
Τοποθεσία
Κοκκινόλυμπος Γέρι Λευκωσία
Είδος
Χωράφι
Έκταση
Δελ'αροα 2 τ.μ. 815
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 444 Αρ. Εγγ. Κ312
Υποθήκη
Υποθήκη για δάνειο ΣΟΤΑΔΥΚ
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από τον σύζυγο μου
Χρόνος Απόκτησης
1996
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
250.500 Ευρώ
2.
Τοποθεσία
Κατεχόμενα Νεάπολη Λευκωσία
Είδος
Χωράφι/Οικόπεδο (Ακίνιτα)
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγραφής Α521 Α527
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό Μερίδιο 1/4 από αποβιώσαντα Θεόδουλο Ορανού
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
Άγωνστη
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
BMW
Αξία
1000
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Jaguar
Αξία
5000
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Εκδοτικός Οίκος Δίας δημόσια Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
38932
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Sigma Radio TV Puvlic Ltd
Αριθμός σε κατοχή
12978
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Ltd
Αριθμός σε κατοχή
14
4.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Apollo Investment Fund PLC
Αριθμός σε κατοχή
1525
5.
Είδος κινητής αξίας
-
Περιγραφή κινητής αξίας
Cytrustees Invesment Public Co Ltd
Αριθμός σε κατοχή
1770
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΟΤΑΔΥΚ Μόνιμες Αποταμιεύσεις
Ποσό καταθέσεων
1642,38
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα Τρεχούμενος
Ποσό καταθέσεων
€100 πιστωτικό υπόλοιπο Γραμμάτιο προθεσμίας €890
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Allianz Ελλάς Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία (Ομαδική Ασφάλεια Ζωής)
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
ΓΨ202 ΣΟΤΑΔΥΚ
Εισοδήματα ή ωφελήματα

Σύνταξη Λόγω αφυπηρέτισης από το Δημόσιο (Θέση Γενικού Διευθυντή)

Την έχω αποποιηθεί

1.
Όνομα πιστωτή
ΣΟΤΑΔΥΚ
Είδος Χρέους
Προσωπικό
Ποσό χρέους
103.861,30
2.
Όνομα πιστωτή
Τρεχούμενοι Λογαριασμοί με όριο περίπου €10.000 (και κάρτες πιστωτικές)
Είδος Χρέους
Ποσό χρέους

α) Οι μετοχές Κνωσσός επενδυτική και ???? Holidays διαγράφηκαν.

β) Τα χρέη στη ΣΠΕ Στροβόλου, Λαϊκή Τράπεαζ, Τράπεζα Κύπρου και μέρος δανείου στην ΣΟΤΑΔΥΚ καταβλήθηκαν από το ποσό που έλαβα ως εφάπαξ για τν αφυπηρέτηση μου από δημόσια υπηρεσία

γ) Το ποσό των 267.146 που εμφανίζεται ως "χρεώστες" αφορά το ποσό του εφάπαξ βλέπε το (β) πιο πάνω

δ) Διαφοροποίηση των ομαδικν Σχεδίων Ασφάλισης

ε) Διαφοροποίηση των μετοχών της Ελληνικής (Reverse Split)