Ζαχαρίας Κουλίας

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
07/12/1950
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
1
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
3
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
0
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
4
Ημερομηνία Υποβολής: 
03/10/2016
1.
Τοποθεσία
-
Είδος
Μια κατοικία και περίπου 50 σκάλες γης με ελιές και Χαρουπιές κληρονομιά από γονείς πριν το 1974
Έκταση
-
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
Άγνωστη
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Toyota Yaris
Αξία
€5000
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Τρουλλής και Κουλίας Οικοδομική Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
2500 Μετοχές
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Τ.Κ.Φ & Θ Οικοπεδική Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
1000 Μετοχές
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Κούτας Και Κουλίας Στεγαστική Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
5000 μετοχές
1.
Όνομα πιστωτή
Τ. Κύπρου
Είδος Χρέους
Στεγαστικό και Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
2.
Όνομα πιστωτή
Ελληνική Τράπεζα
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
Όριο μέχρι €30.000
3.
Όνομα πιστωτή
Μαρκάσυκα ΣΠΕ
Είδος Χρέους
1) Τρεχούμενος Όριο €20.000 2) Φοιτητικό Δάνειο €127.000
Ποσό χρέους
4.
Όνομα πιστωτή
Οργο. Στέγης
Είδος Χρέους
1) 15.000 Στεγαστικό 2) 60.000 Φοιτητικά Δάνεια
Ποσό χρέους