Στέλλα Κυριακίδου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
10/03/1956
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
2
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
1
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
8
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
3
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
2
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
28/07/2017
1.
Τοποθεσία
Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία
Είδος
Κατοικία
Έκταση
Οικόπεδο
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€1 εκατ.
2.
Τοποθεσία
Λονδίνο
Είδος
1/4 μερίδιο Διαμερίσματος
Έκταση
75 τ.μ.
Τοπογραφικά
Princess Court, Queensway
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
2005
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€400.000
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Alfa Romeo Spider
Αξία
€10.000
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
BMW X5
Αξία
€20.000
1.
Όνομα επιχείρησης
A. Triantafyllides Estates
Είδος επιχείρησης
Κτηματική
Είδος συμμετοχής
Μέτοχος 13.11%
1.
Είδος κινητής αξίας
Ομολογίες
Περιγραφή κινητής αξίας
Republic of Cyprus Bonds
Αριθμός σε κατοχή
121.000
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
BOCY
Αριθμός σε κατοχή
4.378
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
DOD
Αριθμός σε κατοχή
4.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
GRME
Αριθμός σε κατοχή
10.000
5.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
FWW
Αριθμός σε κατοχή
-
6.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
LUI
Αριθμός σε κατοχή
70.980
7.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
PHL
Αριθμός σε κατοχή
-
8.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
TSH
Αριθμός σε κατοχή
23.000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€22.000
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Πειραιώς
Ποσό καταθέσεων
€50.000
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
USB
Ποσό καταθέσεων
€120.000
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal Life Multicare
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
4220000386
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Valid Until 28/2/2017
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Metlife Alico
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
1149337
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφαλισμένο ποσό €46.132