Σόλωνας Κασίνης

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
15/04/1952
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
2
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
2
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
9
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
30/08/2016
1.
Τοποθεσία
Λατσιά Άγιος Γεώργιος
Είδος
Οικόπεδο με σπίτι (1/2 μέρος)
Έκταση
2032τ.μ
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγραφής 6/2094, Αρ. Τεμ. 2018
Υποθήκη
Δικαίωμα διάβασης πλάτους 3,66 μέτρων κατά μήκος της δυτικής πλευράς του τεμαχίου 1372
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
1994 Χωράφι / 1996 Σπίτι
Αξία Απόκτησης
£15.000 / £86.000
Σημερινή Αξία
€624.050 (2013)
2.
Τοποθεσία
Κάτω Αμίαντος Λεμεσός
Είδος
Αμπέλι (1/2 Μέρος)
Έκταση
892 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τμ/Αρ. Εγγρ. 0/1262, Αρ. Τεμ. 518
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
1995
Αξία Απόκτησης
£3000
Σημερινή Αξία
€104.550 (2013)
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Toyota Land Cruiser
Αξία
€118.000
1.
Όνομα επιχείρησης
Kassinis International Consulting Ltd
Είδος επιχείρησης
Ιδιωτική Εταιρεία με Μετοχικό Κεφάλαιο
Είδος συμμετοχής
Μέτοχος και Διευθυντής
2.
Όνομα επιχείρησης
Kassinis Holdings Limited
Είδος επιχείρησης
Ιδιωτική εταιρεία με Μετοχικό Κεφάλαιο
Είδος συμμετοχής
Μέτοχος και Διευθυντής
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αριθμός σε κατοχή
2000
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές στο ΧΑΚ
Αριθμός σε κατοχή
11917
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Alpha Bank
Ποσό καταθέσεων
€13.000 (γραμμάτιο)
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Σ.Ο.ΤΑ.Δ.Υ.Κ Ltd
Ποσό καταθέσεων
€118.000 (γραμμάτιο) / €4.591 (τρεχούμενος κοινός)
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Περιφερική ΣΠΕ Λευκωσίας
Ποσό καταθέσεων
€99.000 (γραμμάτιο)
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Λεμεσού Λτδ
Ποσό καταθέσεων
€60.000 (γραμμάτιο)
5.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Μαρκάσυκας Λάρνακα
Ποσό καταθέσεων
€2.500 (γραμμάτιο)
6.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€217.283 (κοινός λογαριασμός και γραμμάτιο)
7.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€2.006 (προειδοποίησης)
8.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Eurobank
Ποσό καταθέσεων
€5.841/ $58.141
9.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Πειρεώς
Ποσό καταθέσεων
€3.373
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Σ.Ο.ΤΑ.Δ.Υ.Κ
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
GC202Λ
Εισοδήματα ή ωφελήματα
0

Συνάξεις: €3954.65/μήνα