Σωκράτης Χάσικος

Υπουργοί
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
12/04/1956
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
0
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
3
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
6
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
6
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
5
Ημερομηνία Υποβολής: 
16/05/2016
1.
Τοποθεσία
Μενεού
Είδος
Εξοχική οικία αρ. 13 - συγκρότημα "Θαλασσινές Εσπερίδες"
Έκταση
-
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€320.000
2.
Τοποθεσία
Αθήνα
Είδος
Διαμέρισμα οδού Ιωσήφ Ρόγων Αρ.9
Έκταση
-
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€300.000
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο Range Rover αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2010)
Αξία
30.000
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο Mercedes αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2002)
Αξία
40.000
3.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο Jaguar Daimler αριθ. εγγραφής (έτος κτήσης 2006)
Αξία
40.000
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Ραδιοτηλεοπτική Εταιρεία ΑΛΦΑ Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
2500
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
ALPHA Media Services Ltd
Αριθμός σε κατοχή
1000
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
SOEC Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
1000
4.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
S. Glass Ltd
Αριθμός σε κατοχή
310000
5.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
ΑΠΟΕΛ ποδόσφαιρο Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
59478
6.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
ASHCO Properties Ltd
Αριθμός σε κατοχή
220
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Μετρητά
Ποσό καταθέσεων
1.500
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Eurobank - εμπρόθεσμη κατάθεση λήξης 17/10/2016
Ποσό καταθέσεων
50.000
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου - Τρεχ. Λογαριασμός
Ποσό καταθέσεων
10.049
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου - Τρεχ. Λογαριασμός - Business
Ποσό καταθέσεων
0
5.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου - λογαριασμός ταμιευτηρίου - Αθήνα
Ποσό καταθέσεων
0
6.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου - Λογαριασμός προειδοποιήσεως 35 ημερών
Ποσό καταθέσεων
816

Μέρισμα από εταιρεία SOEK Ltd (καθαρό) εισπαχθέν το 2015 €80.931

1.
Όνομα πιστωτή
Eurobank
Είδος Χρέους
Παρατράβηγμα σε τρεχούμενο λογαριασμό
Ποσό χρέους
47.151
2.
Όνομα πιστωτή
Eurobank
Είδος Χρέους
δάνειο τακτικής προθεσμίας
Ποσό χρέους
201.600
3.
Όνομα πιστωτή
Eurobank
Είδος Χρέους
Δάνειο τακτικής προθεσμίας
Ποσό χρέους
15.173
4.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Δάνειο για εξοχική κατοικία
Ποσό χρέους
199.499
5.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Λογ/μός πιστωτικής κάρτας
Ποσό χρέους
67