Νίκος Νουρής

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
14/11/1960
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
Ένα
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
0
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
1
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
4
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
6
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
5
Χρέη: 
3
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο BMW 520D
Αξία
€20.000
1.
Όνομα επιχείρησης
Φαρμακείο Νίκος Νουρής Λτδ
Είδος επιχείρησης
Αρ. Εγγρ. 23456
Είδος συμμετοχής
Μέτοχος 9900/10000
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές Τράπεζας Κύπρου Δημ. Εταιρεία
Αριθμός σε κατοχή
2.37 16
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές CLR Investment Dunr Pub. Ltd
Αριθμός σε κατοχή
20.82 20820
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές Louis PLC
Αριθμός σε κατοχή
926.15 25041
4.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Pierides Electrical Public Co
Αριθμός σε κατοχή
132.00 20000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Πειραιώς / Astro
Ποσό καταθέσεων
2,980.69
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
BOC
Ποσό καταθέσεων
8,313.77
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
BOC
Ποσό καταθέσεων
20,073.54
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
BOC
Ποσό καταθέσεων
29,05
5.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Πειραιώς / Astro
Ποσό καταθέσεων
3,389.69
6.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ancoria Bank
Ποσό καταθέσεων
35,000
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal LIfe
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
010680932 (Εφόρου Ζωής)
Εισοδήματα ή ωφελήματα
25,629 Στην λήξη
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal Life
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
011301454 (Εφόρου Ζωής)
Εισοδήματα ή ωφελήματα
51,258 στη λήξη
3.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal Life
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
020029269 Λήξη 28/9/2046
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφαλισμένο ποσό 32.400
4.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal Life
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
020029268 Λήξη 28/9/2025
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφαλισμένο Ποσό 19.000
5.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
CNP Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
5102-2100010-2-21601
Εισοδήματα ή ωφελήματα
1.
Όνομα πιστωτή
BOC
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
-7.275.55
2.
Όνομα πιστωτή
AMEX
Είδος Χρέους
Πιστωτική Κάρτα
Ποσό χρέους
-624.65
3.
Όνομα πιστωτή
ViSA Astro Bank
Είδος Χρέους
Πιστ. Κάρτα
Ποσό χρέους
2,046.58