Νίκος Αναστασιάδης

Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
27/09/1946
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
Κανένα
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
15
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
2
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
7
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
31/05/2016
1.
Τοποθεσία
Σκαντάλη, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
Αμπέλι
Έκταση
7.024 τ.μ. (1/6)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/4441
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από παππού
Χρόνος Απόκτησης
20/3/1985
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Ελιές του Σταυρού, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
χωράφι
Έκταση
3,011 τ.μ. (1/2)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/4563
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
5/12/1979
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
3.
Τοποθεσία
Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
χωράφι
Έκταση
3,345 τ.μ. (1/4)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/4564
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
5/12/1979
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
4.
Τοποθεσία
Φτερικούδια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
Χωράφι
Έκταση
83,278 τ.μ. (1/12)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/4565
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
16/8/1981
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
5.
Τοποθεσία
Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
Χωράφι
Έκταση
14,382 τ.μ. (1/4)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/4567
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
5/12/1979
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
6.
Τοποθεσία
Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
Χωράφι
Έκταση
5,017 (1/4)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/4568
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρέα από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
5/12/1979
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
7.
Τοποθεσία
Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1,673 τ.μ. (1/2)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/4571
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
5/12/1979
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
8.
Τοποθεσία
Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
αμπέλι/χωράφι
Έκταση
6,021 τ.μ. (1/2)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/4572
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
5/12/1979
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
9.
Τοποθεσία
Φράνζικα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
Χωράφι
Έκταση
6,355 τ.μ. (1/4)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/4573
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
5/12/1979
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
10.
Τοποθεσία
Ατρόμητος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
Χωράφι
Έκταση
13,044 τ.μ. (1/6)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/4577
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
26/8/1987
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
11.
Τοποθεσία
Καμίνια, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
χωράφι
Έκταση
10,703 τ.μ. (3/8)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/4581
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα & θεία
Χρόνος Απόκτησης
5/12/1979
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
12.
Τοποθεσία
Περναρόκαμπος, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
Χωράφι
Έκταση
11,372 τ.μ. (1/8)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/5477
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
31/10/1991
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
13.
Τοποθεσία
Πετρατζίερα, Πέρα Πέδι, Λεμεσός
Είδος
Χωράφι
Έκταση
4940 (1/2)
Τοπογραφικά
5/327/0/0/6390
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
29/1/2001
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
14.
Τοποθεσία
Λεωφ. Μακαρίου Γ223, Νεάπολη, Λεμεσός
Είδος
Διαμέρισμα
Έκταση
90 τ.μ
Τοπογραφικά
5/0/16/1/51600
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
15/2/1985
Αξία Απόκτησης
28,000.00
Σημερινή Αξία
-
15.
Τοποθεσία
Λεωφ. Μακαρίου Γ223, Νεάπολη, Λεμεσός
Είδος
Διαμέρισμα
Έκταση
120 τ.μ.
Τοπογραφικά
5/0/16/1/51601
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
4/3/1983
Αξία Απόκτησης
38.000,00
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Audi A8 2012
Αξία
85.000
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Mercedes (σημερινή αξία) 2001
Αξία
15.000
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Ελληνική Τράπεζα
Αριθμός σε κατοχή
17.083 μετοχές €2904 (1.3.2016)
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μινέρβα Ασφαλιστική
Αριθμός σε κατοχή
1375 μετοχές €28 (1.3.2016)
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Εταιρεία Αναπτύξεως Αγρού
Αριθμός σε κατοχή
119 μετοχές €180 (1.3.2016)
4.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Woolworth
Αριθμός σε κατοχή
9213 μετοχές €2856 (1.3.2016)
5.
Είδος κινητής αξίας
-
Περιγραφή κινητής αξίας
Woolworth Warrants €
Αριθμός σε κατοχή
756 Δικαιώματα €302 (1.3.2016)
6.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Απόλλων Ποδόσφαιρο Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
500 μετοχές €500 (1.3.2016)
7.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
25 μετοχές €25 (1.3.2016)
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ποσό καταθέσεων
6138

ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

 

 20112012201320142015
     
Αντιμισθία Προέδρου της Δημοκρατίας00150.020163.165163.165
Αντιμισθία Βουλευτή46.96147.324000
Σύνταξη Κοινωνικών ασφαλίδεων16.60016.72016.82216.82216.822
Ταμείο συντάξεως δικηγόρων00011.45417.336
Εισιδήματα απο ενοίκια διαμερισμάτων15.99616.00010.6674.0006.000
Αμοιβή και μερίδιο κέρδους από συνεταιρισμό Νίκος Αναστασιάδης και Συνεταίροι113.85439.000000
Μερίσματα από ιδιωτικές εταιρείες     
  Imperium Services Limited180.000198.000000
  Imperium Consulting Limited138.807140.000000
 510.218457.044177.509195.441203.323

Το έτος 2015 έχει πληρωθεί ποσό €48.345 για σύνταξη από αποχώρηση από την Βουλή και μετά την αφαίρεση φόρων και αποκοπών για €23.497 το ύπολοιπο για €24,497 δόθηκε εισφορά στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης.

Όλοι οι φόροι για όλα τα εισοδήματα, όπως φαίνονται πιο πάνω μέχρι 31.12.2015 έχουν πληρωθεί.