Νικόλας Παπαδόπουλος

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
22/04/1973
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
Τέσσερα
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
11
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
3
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
6
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
2
Ημερομηνία Υποβολής: 
16/11/2016
1.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ
Είδος
Γραφείιο αρ. 103
Έκταση
170 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά
Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2840
Υποθήκη
Ουδέν
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από γονέα
Χρόνος Απόκτησης
1998
Αξία Απόκτησης
€99.000 (καθ' υπολογισμό)
Σημερινή Αξία
€116.000 (καθ' υπολογισμό)
2.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ
Είδος
Γραφείο αρ. 201
Έκταση
78 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά
Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2857
Υποθήκη
Ουδέν
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από γονέα
Χρόνος Απόκτησης
1993
Αξία Απόκτησης
€41.000 (καθ' υπολογισμό)
Σημερινή Αξία
€53.000 (καθ' υπολογισμό)
3.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ
Είδος
Γραφείο αρ. 202
Έκταση
53 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά
Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2856
Υποθήκη
Ουδέν
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από γονέα
Χρόνος Απόκτησης
1993
Αξία Απόκτησης
€35.880 (καθ' υπολογισμό)
Σημερινή Αξία
€30.000 (καθ' υπολογισμό)
4.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ
Είδος
Γραφείο αρ. 203
Έκταση
113 τ.μ. Μερίδιο: Ένα δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά
Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2855
Υποθήκη
Ουδέν
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από γονέα
Χρόνος Απόκτησης
2002
Αξία Απόκτησης
€71.760 (καθ' υπολογισμό)
Σημερινή Αξία
€80.000 (καθ' υπολογισμό)
5.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιντεκλαίρ
Είδος
Γραφείο αρ. 204
Έκταση
112 τ.μ. Μερίδιο: Ένα δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά
Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2854
Υποθήκη
Ουδέν
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από γονέα
Χρόνος Απόκτησης
2002
Αξία Απόκτησης
€71.761 (καθ' υπολογισμό)
Σημερινή Αξία
€80.000 (καθ' υπολογισμό)
6.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Οδός Σοφούλη, Μεγ. Σιαντεκλαίρ
Είδος
Γραφείο αρ.205 και επιπρ. Χώρος στάθμευσης αρ. 27
Έκταση
130 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά
Φ21, Σχ. 460503, Τμ. 25, επί 831, τίτλος 25/2853
Υποθήκη
Ουδέν
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από γονέα
Χρόνος Απόκτησης
Απρίλιος 2005
Αξία Απόκτησης
€87.138 (καθ' υπολογισμό)
Σημερινή Αξία
€90.000 (καθ' υπολογισμό)
7.
Τοποθεσία
Παραλίμνι, Αμμόχωστος (περιοχή Τζιητιάδες)
Είδος
Χωράφι
Έκταση
30.277 τ.μ. Μερίδιο: Ένα έκτο (1/6) μερίδιο
Τοπογραφικά
Φ21, 2-293-375 τμήματα, τεμάχιο 321
Υποθήκη
Ουδέν
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από γονέα (δεν έχει γίνει ακόμα η μεταβίβαση)
Χρόνος Απόκτησης
2001
Αξία Απόκτησης
περίπου €63.218 (καθ' υπολογισμό)
Σημερινή Αξία
περίπου €70.000 (καθ' υπολογισμό)
8.
Τοποθεσία
Στρόβολος (Κακκαριστός)
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
730 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά
Φ21, Σχ. 60Ε2, Τμ. 6, επί 1669, τίτλος 6/1987
Υποθήκη
Ουδέν
Τρόπος Απόκτησης
Ανταλλαγή/Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
2007
Αξία Απόκτησης
περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμός)
Σημερινή Αξία
περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμός)
9.
Τοποθεσία
Στρόβολος (Κακκαριστός)
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
786 τ.μ. Μερίδιο: Ένα Δεύτερο (1/2)
Τοπογραφικά
Φ21, Σχ. 60Ε2, Τμ. 6, επί 1669, τίτλος 6/1988
Υποθήκη
Ουδέν
Τρόπος Απόκτησης
Ανταλλαγή/Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
2007
Αξία Απόκτησης
περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμό)
Σημερινή Αξία
περίπου €240.000 (καθ' υπολογισμό)
10.
Τοποθεσία
Στρόβολος (Κακκαριστός)
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
698 τ.μ. Μερίδιο: Όλο
Τοπογραφικά
Φ21, Σχ. 60Ε2, Τμ. 6, επί 1671, Τίτλος 6/1989
Υποθήκη
Ουδέν
Τρόπος Απόκτησης
Ανταλλαγή/Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
2007
Αξία Απόκτησης
περίπου €478.000 (καθ' υπολογισμό)
Σημερινή Αξία
περίπου €478.000 (καθ' υπολογισμό)
11.
Τοποθεσία
Αγ. Αντρέας (Σαράντα Ασσιέλλια)
Είδος
Κατοικία
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Φ21, Σχ. 450303, Τμ. 1, επί 247, τίτλος 1/286
Υποθήκη
Ουδέν
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
2007
Αξία Απόκτησης
περίπου €461.500 (καθ' υπολογισμό)
Σημερινή Αξία
περίπου €461.500 (καθ' υπολογισμό)
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Touareg - αριθμός εγγραφής
Αξία
Κόστος αγοράς (2011) €70.000
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
A. Panayides Constracting Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή
6.750
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Suphire Holdings Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή
22.000
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Suphire Holdings Public Ltd - warrants
Αριθμός σε κατοχή
1.000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύρπου
Ποσό καταθέσεων
€870.90 31 Δεκεμβρίου, 2015
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου 31 Δεκεμβρίου, 2015
Ποσό καταθέσεων
€1.358,56
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου 31 Δεκεμβρίου, 2015
Ποσό καταθέσεων
€3.260,86
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου 31 Δεκεμβρίου, 2015
Ποσό καταθέσεων
€89,77
5.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€101,84 17 Οκτωβρίου, 2016
6.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
18.221,68 17 Οκτωβρίου, 2016
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
CNP Cyprialife Ltd
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
αριθμός συμβολαίου ζωής 00077821
Εισοδήματα ή ωφελήματα
(κάλυψη για θάνατο), ύψους €341.720

για το έτος 2015

 

 
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων82.975
Ενοίκια Εισπρακτέα22.992

 

 

για το έτος 2011

 
 
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων82.452
Μισθός από Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε34.775
Ενοίκια Εισπρακτέα22.992

για το έτος 2012

 
 
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων82,975
Μισθός από Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε40,775
Ενοίκια Εισπρακτέα22.992

για το έτος 2013

 
 
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων82,975
Μισθός από Τάσσος Παπαδόπουλος & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε49,087
Ενοίκια Εισπρακτέα22.992

για το έτος 2014

 
 
Εισοδήματα από Βουλή των αντιπροσώπων82,975
Ενοίκια Εισπρακτέα22.992

 

1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Ποσό χρέους
€70,47
2.
Όνομα πιστωτή
Ελληνική Τράπεζα
Είδος Χρέους
Ποσό χρέους
€8.745,93

Το ποιό κάτω ακίνητο πωλήθηκε αλλά το ποσό της είσπραξης του κουρεύτηκε τον Μάρτιο του 2013:

Τοποθεσία:Περιοχή "ΛΟΓΟΣ", Στρόβολος, Λευκωσία
ΕίδοςΟικόπεδα (αριθμοί 100 και 101)
Έκταση:1.687 τ.μ.
Μερίδιο:Όλο
Τοπογραφικά στοιχεία:Υπο διαχωρισμό από ακίνητα 6/2027, 6/2033 (Τεμάχια 1707, 1710, 1713 τμήματος 6 Χρυσελεούσας)
Εμπράγματα/βάρη:Ουδέν
Τρόπος απόκτησης:Αγορά
Χρόνος απόκτησης:Μάρτιος 2006
Αξία - κατά το χρόνο απόκτησης:€478.408 (καθ' υπολογισμό)
-τρέχουσα€478.408 (καθ' υπολογισμό)

Το ποιό κάτω μηχανοκίνητο όχημα δόθηκε για αγορά του οχήματος αριθμού εγγραφής

VW Touareg saloon 3000xx - αριθμός εγγραφής