Νεοκλής Συλικιώτης

Ευρωβουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
24/01/1959
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
0
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
1
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
3
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
09/08/2017
1.
Τοποθεσία
Άγιοι Ομολογητές - Λευκωσίας
Είδος
Διαμέρισμα 1/2
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 21/540502
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
1990
Αξία Απόκτησης
£28.000,00 - £14000 (1/2)
Σημερινή Αξία
€145700,00 - €72850,00
2.
Τοποθεσία
Τριμήκληνη - Λεμεσός
Είδος
Χωράφι - 1/4
Έκταση
Δεκ: 7 τ.μ: 024
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 47/37
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεάν - Κληρονομικό
Χρόνος Απόκτησης
2011
Αξία Απόκτησης
€427,15 (01/01/1980)
Σημερινή Αξία
€56.200,00 -> 14050,00 (1/4)
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Δήμητρα Επενδυτική
Αριθμός σε κατοχή
Ονομαστική αξία - €0,70 763
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€49.662,54
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
KBC Brussel
Ποσό καταθέσεων
€100.119,32
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
KBC Brussel
Ποσό καταθέσεων
€29.003,04