Μάριος Μαυρίδης

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
05/08/1963
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
3
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
3
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
2
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
8
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
7
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
05/09/2016
1.
Τοποθεσία
Κοτσιάτης
Είδος
Χωράφι
Έκταση
16 Δεκάρια, 54 τ.μ
Τοπογραφικά
Φύλλο 39, Σχέδιο 06, Τεμ. 164
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά με μετρητά
Χρόνος Απόκτησης
1996
Αξία Απόκτησης
£3,750 - €6,375
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Μάρκι
Είδος
Χωράφι
Έκταση
6 Δεκάρια, 912 τ.μ
Τοπογραφικά
Φύλλο χχχχ, Σχέδιο 61, Τεμ. 483
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά με μετρητά
Χρόνος Απόκτησης
1996
Αξία Απόκτησης
£3,871 - €6,619
Σημερινή Αξία
-
3.
Τοποθεσία
Κατεχόμενες Περιοχές
Είδος
Χωράφια
Έκταση
80 Σκάλες
Τοπογραφικά
Καρπασία - Κερύνεια - Κορμακίτης
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομία
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο (Volvo)
Αξία
€14.000
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο (Toyota)
Αξία
€2.000
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Louis Hotel
Αριθμός σε κατοχή
6,560
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Zorbas
Αριθμός σε κατοχή
305
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Pandora Investment
Αριθμός σε κατοχή
80,005
4.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Hellenic Bank
Αριθμός σε κατοχή
3,300
5.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Bank of Cyprus
Αριθμός σε κατοχή
570
6.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Claridge Inv
Αριθμός σε κατοχή
1.000
7.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Charles Schwap (USA)
Αριθμός σε κατοχή
≈17,000
8.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Putman Fund for Growth & Income CLA
Αριθμός σε κατοχή
≈€38.000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Περιφεριακής Λευκωσίας Λατιών
Ποσό καταθέσεων
€94,000
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατική Δασκάλων (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη)
Ποσό καταθέσεων
€230,000
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Περιφερειακής Λευκωσίας Λατσιών
Ποσό καταθέσεων
€79,000 + €35,000 = €114,000
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη)
Ποσό καταθέσεων
€19.259
5.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη)
Ποσό καταθέσεων
€25.000
6.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα (Μάριος & Έλενα Μαυρίδη)
Ποσό καταθέσεων
€7.000
7.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα (Μάριος, Αντώνης, Ιωσήφ, Κατίνα, Γεωργία Μαυρίδη)
Ποσό καταθέσεων
€230.000
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal Life
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
0010650588
Εισοδήματα ή ωφελήματα
52,259 για θάνατο

(1) ΜΙσθός Βουλευτή €82,970/year (gross salary)

(2) Μισθός από ΕυρωπαΪκό Πανεπιστήμιο €4300/month

1.
Όνομα πιστωτή
Είδος Χρέους
Συνεγγυητής με άλλα 4 άτομα
Ποσό χρέους
€27.000