Μαρίνος Σιζόπουλος

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
17/07/1957
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
1
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
3
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
31/07/2017
1.
Τοποθεσία
Αθήνα - Γουδί
Είδος
Διαμέρισμα
Έκταση
52m²
Τοπογραφικά
Πο?????? 15-17
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δάνειο από τράπεζα
Χρόνος Απόκτησης
Σεπτ. 2004
Αξία Απόκτησης
42 χιλ. ευρώ
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο Masserati G7
Αξία
Κατά την αγορά 135 χιλ. ευρώ (Νοε 2011)
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Smart
Αξία
Κατά την αγορά 11 χιλ. ευρώ (Μάιος 2010)
3.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Mercedes SL 350
Αξία
Κατά την αγορά 60 χιλ. λίρες (Οκτ. 2003)
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα αρ. λογ.
Ποσό καταθέσεων
< 10 χιλ. ευρώ

Από την άσκηση του ιατρικού μου επαγγέλματος ως οι φορολογική μου δήλωση

Ως οι φορλογικές μου δηλώσεις

1.
Όνομα πιστωτή
Ιδιωτικό Δάνειο από το 2011
Είδος Χρέους
Ποσό χρέους
περίπου 150 χιλ. ευρώ