Μαρίνος Μουσιούττας

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
25/02/1964
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
4
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
0
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
11
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
7
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
8
Χρέη: 
5
Ημερομηνία Υποβολής: 
13/04/2017
1.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Άγιος Αντώνιος, Ανδροκλέους 9
Είδος
Κατάστημα με μεοσπάτωμα αρ.3
Έκταση
1/1
Τοπογραφικά
Τμήμα 24, Φύλλο 21, Σχέδιο 540302, Τεμάχιο 438
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
1997
Αξία Απόκτησης
€17.940,32 Αγοραία αξία 01/01/1980
Σημερινή Αξία
€135.700,00 01/01/2013
2.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Άγιος Αντώνιος, Ανδροκλέους 9
Είδος
Κατάστημα με μεοσπάτωμα αρ.4
Έκταση
1/1
Τοπογραφικά
Τμήμα 24, Φύλλο 21, Σχέδιο 540302, Τεμάχιο 438
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
1997
Αξία Απόκτησης
€17.940,32 Αγοραία αξία 01/01/1980
Σημερινή Αξία
€135.700,00 01/01/2013
3.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Καϊμακλί Χατζηγιάγκου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
15775 τ.μ. (1/140)
Τοπογραφικά
Τμήμα 5, Φύλλο 21, Σχέδιο 40Ε1, Τεμάχιο 440
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
2014
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
4.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Δήμος Λευκωσίας, Καϊμακλί Ικάρου
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
750 τ.μ
Τοπογραφικά
Τμήμα 13, Φύλλο 21, Σχέδιο 390503, Τεμάχιο 1039
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
1990
Αξία Απόκτησης
€81.700,00
Σημερινή Αξία
€739.400,00
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
505
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Κυπριακή Δημόσια Εταιρεία Τσιμέντων Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
12
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Charilaos Apostolides
Αριθμός σε κατοχή
2000
4.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Cyprint PLC
Αριθμός σε κατοχή
47
5.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Δήμητρα Επενδυτική Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
263
6.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
22
7.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
K & G Complex Public Co
Αριθμός σε κατοχή
1103
8.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Louis PLC
Αριθμός σε κατοχή
1310
9.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
8
10.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
15
11.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Louis PLC
Αριθμός σε κατοχή
437
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
1. ΟΧΣ (Αρ.) 2. ΟΧΣ (Αρ.)
Ποσό καταθέσεων
1. €8,83 2. €57,17
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
1. ΣΤΥΤΕΚ 2. ΣΤΥΤΕΚ
Ποσό καταθέσεων
1. €8,54 2. €100,08
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
1. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) 2. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.)
Ποσό καταθέσεων
1. €506,99 2. 5295,19
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
1. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.) 2. ΣΠΕ Λήδρας (Αρ.)
Ποσό καταθέσεων
1. 2922,05 2. 41,35
5.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
1. ΣΟΤΑΔΥΚ (Αρ.) 2. ΣΟΤΑΔΥΚ(Αρ.)
Ποσό καταθέσεων
1. €1,175 2. €263,84
6.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
1. ΣΟΤΑΔΥΚ (Αρ.) 2. ΣΟΤΑΔΥΚ βλ, σημείωση
Ποσό καταθέσεων
1. -€17,374.01
7.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
1. Alpha Bank () 2. Alpha Bank ()
Ποσό καταθέσεων
1. €0.00 2. 7663.28
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Allianz Ελλάς ΑΑΕ (Ομαδ. Ασφ.)
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
9/2/09 GC125
Εισοδήματα ή ωφελήματα
68344 Ασφαλισμένο Ποσό
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal Life
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
22/10/08 0020006083
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφαλ. Ποσό 200000
3.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Prime Insurance
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
17/2/12 39791
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφ. Ποσό 50000
4.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Alpha Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
6/5/11 725916
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφ. Ποσό 9000
5.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Alpha Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
20/6/13 733966
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφ. Ποσό 32700
6.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Alpha Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
1/1/12 3025830-2
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφ. Ποσό 70000
7.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Metlife Alico
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
9/10/97 9887419
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφ. Ποσό 5126
8.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
8/1/15 00266228
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφ. Ποσό 17143

Ενοίκιο €600 το μήνα (Καταστήματα 9Γ + 9Δ Ανδροκλεόυς Λάρνακα)

1.
Όνομα πιστωτή
1. ΟΧΣ 2. ΟΧΣ
Είδος Χρέους
1. Σπουδαστικό (Αρ) 2. Σπουδαστικό (Αρ)
Ποσό χρέους
1. €14,409.62 2. €19,204.95
2.
Όνομα πιστωτή
1. ΣΠΕ Λήδρας 2. ΣΠΕ Λήδρας 3. ΣΠΕ Λήδρας
Είδος Χρέους
1. Δάνειο Αρ. 2. Δάνειο Αρ. 3. Δάνειο Αρ.
Ποσό χρέους
1. -€19897.84 2. -€32021,34 3. -€540.04
3.
Όνομα πιστωτή
1. Alpha Bank 2. Alpha Bank
Είδος Χρέους
1. Overdraft (Αρ.) 2. Visa Silver (Αρ.)
Ποσό χρέους
1.-€3419,60 2.-€2111,78
4.
Όνομα πιστωτή
1. ΣΟΤΑΔΥΚ 2. ΣΟΤΑΔΥΚ
Είδος Χρέους
1. Δάνειο (Αρ.) 2. Δάνειο (Αρ.)
Ποσό χρέους
1. -€23.433,62 2. -€8.507,39
5.
Όνομα πιστωτή
Ελληνική Τράπεζα
Είδος Χρέους
Δάνειο (Πιστ, διευκόλυνση δανείων)
Ποσό χρέους
-€4044.98