Λευτέρης Χριστοφόρου

Ευρωβουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
31/08/1963
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
4
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
4
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
3
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
25/08/2017
1.
Τοποθεσία
Κατεχόμενο Πραστειό Αμμοχώστου
Είδος
Χωράφι με Δένδρα
Έκταση
0:1:865
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 23/45, Τεμ 113
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος Απόκτησης
13/10/99
Αξία Απόκτησης
Κατεχόμενη γη
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Κατεχόμενο Πραστειό Αμμοχώστου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
3:7:44
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 23/46, Τεμ 37
Υποθήκη
Υποθήκη
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος Απόκτησης
13/10/1999
Αξία Απόκτησης
Κατεχόμενη Γη
Σημερινή Αξία
2001 Εκτίμηση: £56.000
3.
Τοποθεσία
Κατεχόμενο Περιστερώνα Αμμοχώστου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1:6:727
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 23/37, Τεμ 29/1
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος Απόκτησης
13/10/99
Αξία Απόκτησης
Κατεχόμενη Γη
Σημερινή Αξία
-
4.
Τοποθεσία
Κατεχόμενο Πραστειό Αμμ/στου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1/3 Μερίδιο
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 23/46
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος Απόκτησης
13/10/99
Αξία Απόκτησης
Κατεχόμενη Γη
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο Mercedes
Αξία
Χρόνος απόκτησης 2004 €7.000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€9,46
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
KBC
Ποσό καταθέσεων
€548
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
KBC
Ποσό καταθέσεων
€93.760
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
KBC
Ποσό καταθέσεων
€93
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
CNP Cyprialife Ασφάλεια Ζωής
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
0074452
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Κανένα Εισόδημα
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
CNP Cyprialife Ασφάλεια Ατυχημάτων
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
0037843
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Κανένα Εισόδημα
3.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal Life Insurance
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
Ομαδική ασφάλεια ζωής απο Ο.Χ.Σ - έναντι στεγαστικού δανείου
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Κανένα εισόδημα

2014 - Αποχώρηση από βουλή των αντιπροσώπων εφάπαξ ύψους €190.000 -

1.
Όνομα πιστωτή
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Είδος Χρέους
Στεγαστικό - Αρ. Λογ.
Ποσό χρέους
€24.341