Κυριάκος Χατζηγιάννης

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
22/08/1963
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
2
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
3
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
3
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
3
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
30/07/2017
1.
Τοποθεσία
Δασάκι Άχνας
Είδος
Κατοικία σε αγροτεμάχιο
Έκταση
238m² Κατοικία / Εμβαδόν Τεμαχίου 1840m²
Τοπογραφικά
Φ0/ Σχ32 / Σχ 54W2 / Τεμ. 603 (μέρος)
Υποθήκη
Υποθήκη με σκοπό την ανέγερση κατοικίθας
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
28/2/2005
Αξία Απόκτησης
1/1/80 £3000 (στο τίτλο του χωραφιού)
Σημερινή Αξία
≈190000 € (κατοικία + χωράφι) δεν έχω εκτιμημένη αξία Περίπου
2.
Τοποθεσία
Αχερίτου ????????????
Είδος
Γεωργική γή
Έκταση
≈20 Σκάλες
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
2004
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
3.
Τοποθεσία
Κληρονομική Περιουσία στα κατεχόμενα που ακόμη δεν γνωρίζω στοιχεία
Είδος
-
Έκταση
-
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Toyota Auris
Αξία
6000€
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Nissan Note
Αξία
6000€ Είναι στην σύζυγο γραμμένο
3.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Mitsubishi
Αξία
800€
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Δασάκι Άχνας Αρ. Λογ. Λογαριασμός Παιδιών
Ποσό καταθέσεων
€2000
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
-1000€
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Deutsche Bank Φοιτητικός λογαριασμός και στην συνέχεια λογαριασμός που δεν έχει ???????? μέχρι σήμερα. Στάσιμος λογαριασμός εδώ και 20 χρόνια. Μηδενικό εισόδημα και αρνητικό επιτόκιο. Στάσιμος λογαριασμός από 1998. Στην διάθεση σας όλα τα statement. Χωρίς προσθαφαιρέσεις χρημάτων
Ποσό καταθέσεων
≈40000 €
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Alico Life
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
10508377
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφάλεια Ατυχήματος

Εισόδημα από μισθό βουλευτικής ιδιότητας. Σχετικά στοιχεία στη βουλή.

1.
Όνομα πιστωτή
Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης
Είδος Χρέους
Αποπληρωμή δανείου χωρίς ανανέωση δανείου για ολοκλήρωση της κατοικίας
Ποσό χρέους