Κώστας Μαυρίδης

Ευρωβουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
27/05/1961
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
2
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
4
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
3
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
3
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
25/08/2017
1.
Τοποθεσία
Πάνω Δίκωμο Κερύνεια
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1/5 του συνόλου 12.292 τ.μ.
Τοπογραφικά
0/12/53/300
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος Απόκτησης
7/6/2012
Αξία Απόκτησης
Κατεχόμενη Περιοχή
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Κάτω Δίκωμο Κερύνεια
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1/6 του συνόλου 23714 τ.μ.
Τοπογραφικά
1/12/51/110
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος Απόκτησης
7/6/2012
Αξία Απόκτησης
Τουρκοκρατούμενη περιοχή
Σημερινή Αξία
-
3.
Τοποθεσία
Κάτω Δίκωμο Κερύνεια
Είδος
Κτίριο
Έκταση
1/8 του συνόλου 6043 τ.μ.
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος Απόκτησης
18/3/2011
Αξία Απόκτησης
Τουρκοκρατούμενη περιοχή
Σημερινή Αξία
-
4.
Τοποθεσία
Κάτω Δίκωμο Κερύνεια
Είδος
Χωράφι ΔΙάτρηση
Έκταση
(1/1) 3994 τ.μ.
Τοπογραφικά
0/12/60/433
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβίβαση από γονείς
Χρόνος Απόκτησης
7/6/2012
Αξία Απόκτησης
Τουρκοκρατούμενη περιοχή
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο Nissan (2009)
Αξία
€7,000 (εφτά χιλιάδες ευρώ)
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Τράπεζα Κύπρου
Αριθμός σε κατοχή
8
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Κυπριακή Εταιρεία Τσιμέτνων
Αριθμός σε κατοχή
5692
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Ελληνική Τράπεζα
Αριθμός σε κατοχή
21
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΠΕ Στροβόλου)
Ποσό καταθέσεων
€3790 =
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ING Bank (Βέλγιο)
Ποσό καταθέσεων
€59 917=
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ING Bank (Βέλγιο)
Ποσό καταθέσεων
€21 055=
1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Πειραιώς
Είδος Χρέους
Επενδυτικός Λογαριασμός - ????? (εκκρεμεί στο εφετείο)
Ποσό χρέους
€445,145 (9/2/17)