Κώστας Κώστα

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
26/03/1971
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1 (ένα)
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
0
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
2
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
3
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
27/07/2017
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Mazda 323 Saloon
Αξία
€1,500 (Σημερινή Αξία: €1000)
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Volvo XL60
Αξία
€30,000 (Σημερινή Αξία: €25,000)
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού
Ποσό καταθέσεων
€24,000 (Ποσό την 27/7/17 €10,378)
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού
Ποσό καταθέσεων
€3000 (Ποσό στις 27/7/17 €1,186)
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού
Ποσό καταθέσεων
€44,000 (Κοινός λογαριασμός με τη σύζυγο μου) (Ποσό στις 27/7/17 €45,398)
1.
Όνομα πιστωτή
Είδος Χρέους
Ποσό χρέους