Κώστας Κωνσταντίνου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
23/03/1957
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
Τρία
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
5
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
3
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
1
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
2
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
0
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
2
Χρέη: 
3
Ημερομηνία Υποβολής: 
07/10/2016
1.
Τοποθεσία
Νερόφαιμα - Έμπα
Είδος
Χωράφι - υπο
Έκταση
9 Δεκάρια - 415 τμ
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 175 Σχ Αρ 45 30Ε2
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από τη μητέρα μου
Χρόνος Απόκτησης
1988
Αξία Απόκτησης
ΛΚ 15,000
Σημερινή Αξία
ΛΚ 500,000
2.
Τοποθεσία
Αγ. Παύλος - Πάφος
Είδος
Χωράφι - το 1/15
Έκταση
17 Δεκάρια 155 τμ
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 63 Φσχαρ 45μ 5P0404
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά από πατέρα
Χρόνος Απόκτησης
10/1/2003
Αξία Απόκτησης
ΛΚ 100,000
Σημερινή Αξία
ΛΚ 150,000
3.
Τοποθεσία
Άγ. Παύλος - Πάφος
Είδος
Χωράφι 3/20
Έκταση
1 Εκτ 3 Δεκ 713 τμ
Τοπογραφικά
Τεμ. 147 Φσχ 43Ι ΙΙ
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα μου
Χρόνος Απόκτησης
1989
Αξία Απόκτησης
ΛΚ 100,000
Σημερινή Αξία
ΛΚ 200,000
4.
Τοποθεσία
Πετρίδια - 'Έμπα
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1 Εκτάριο 5 Δεκάρια 530 τμ
Τοπογραφικά
Τεμ. 153 ΧΛΩ Σχ. 5PW1, 5IW2
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
1988
Αξία Απόκτησης
ΛΚ 40,000
Σημερινή Αξία
ΛΚ 400,000
5.
Τοποθεσία
Ξηροφί??? Κέρκυρας
Είδος
Αγροτεμάχριο Αρ 8
Έκταση
4 στέμματα
Τοπογραφικά
Περιφέρεια Δήμου Θιναλίων
Υποθήκη
Προ???? ??? Τράπεζας Κύπρου Κέρκυρας για το ποσό των 4000 ευρώ και ????? ????? ΑΕ
Τρόπος Απόκτησης
Δια αγοράς από Εταιρ. ????? ΑΕ
Χρόνος Απόκτησης
30/10/2003
Αξία Απόκτησης
64,390 Ευρώ
Σημερινή Αξία
????? Αξία 38,000,966 Ευρώ
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο Μερσεντές 270
Αξία
ΛΚ 3,000
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο Μερσεντές 300
Αξία
ΛΚ 8,000
3.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο MAZDA
Αξία
ΛΚ 5000
1.
Όνομα επιχείρησης
Constatinou Costas
Είδος επιχείρησης
Δικηγορικό Γραφείο
Είδος συμμετοχής
1.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
Δέκα μετοχές ΣΟΔΑΠ Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
Δέκα
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Marketrends Financial Services
Αριθμός σε κατοχή
20,000
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal Life Insurance Company Ltd
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
1-032387-0
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Έληξε
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Laiki Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
40500815
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Λήγει Μακροπρόθεσμα
1.
Όνομα πιστωτή
Ελληνική Τράπεζα Λτδ
Είδος Χρέους
Για αγορά αυτοκινήτου
Ποσό χρέους
€40,000
2.
Όνομα πιστωτή
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Πέγιας
Είδος Χρέους
Οικοδομικό για ανέγερση κατοικίας & σπουδές παιδιών
Ποσό χρέους
Εννιακόσιες Πενήντα χιλιάδες ευρώ ?????? με σύζυγο
3.
Όνομα πιστωτή
Λαϊκή Τράπεζα ΛΤΔ
Είδος Χρέους
Επαγγελματικό
Ποσό χρέους
Σαράντα Χιλιάδες Ευρώ €40000