Κώστας Καδής

Υπουργοί
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
30/08/1967
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
2
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
2
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
4
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
08/03/2017
1.
Τοποθεσία
Μακρίες Μίζες
Είδος
Χωράφι
Έκταση
10 Δεκάρια κ 768 Τ. Μέτρα (Μερίδιο 1/3)
Τοπογραφικά
Φύλλο 30, Σχέδιο 31Ε2, Τμήμα 6, Τεμ. 562
Υποθήκη
Υποθηκευμένο*
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
15/9/1989
Αξία Απόκτησης
Αγοραία αξία κατά το 1980: €2904
Σημερινή Αξία
Τρέχουσα αξία μεριδίου μεριδίου: €800.000 περίπου
2.
Τοποθεσία
Μακριές Μίζες του Πάμπουλου
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
Δύο δεκάρια και 470τμ.
Τοπογραφικά
Φύλλο 30, Σχέδιο 31Ε2 , Τμήμα F, Τεμάχιο 1702 (Μερίδιο 1/3)
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
1998
Αξία Απόκτησης
Αξία κατά το 1980: €18.000
Σημερινή Αξία
Τρέχουσα αξία μεριδίου: €150.000
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο, Audi A4
Αξία
Αρχική: 31.000€ Τρέχουσα: 15000€
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο Hyundai Tucson
Αξία
Αρχική: 32.463€ Τρέχουσα: 7000€
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€78.000
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
248844
Εισοδήματα ή ωφελήματα
- (Αφάλεια Ζωής)
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Eurolife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
90/0088876
Εισοδήματα ή ωφελήματα
- (Ασφάλεια Ζωής)
3.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Eurolife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
99/0113219
Εισοδήματα ή ωφελήματα
- (Ασφάλεια Ζωής)
4.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Metalife Alico
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
1150181
Εισοδήματα ή ωφελήματα
- (Ασφάλεια Ζωής)
1.
Όνομα πιστωτή
Είδος Χρέους
Ποσό χρέους