Κωνσταντίνος Πετρίδης

Υπουργοί
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
01/07/1974
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
3
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
2
Ημερομηνία Υποβολής: 
30/06/2017
1.
Τοποθεσία
Βρυξέλλες
Είδος
Διαμέρισμα
Έκταση
110 τ.μ.
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά (με δάνειο)
Χρόνος Απόκτησης
2006
Αξία Απόκτησης
€275.000
Σημερινή Αξία
€320.000
2.
Τοποθεσία
Λευκωσία
Είδος
Οικία
Έκταση
180 τ.μ.
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
2015
Αξία Απόκτησης
€250.000
Σημερινή Αξία
€260.000
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο - Alfa Romeo 12 ετών
Αξία
€2000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€72.500
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Banca Monte Paschi Belgio
Ποσό καταθέσεων
€10.000
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
SGBCY
Ποσό καταθέσεων
€1.700
1.
Όνομα πιστωτή
Banca Monte Paschi Belgio
Είδος Χρέους
Δάνειο για απόκτηση κατοικίας
Ποσό χρέους
Υπόλοιπο Δανείου €184.200
2.
Όνομα πιστωτή
SGBCY
Είδος Χρέους
Δάνειο για ανακαίνιση οικίας
Ποσό χρέους
€82.000

- Απόκτηση από κληρονομιιά (μεταβίβαση από τη μητέρα μου, Πηνελόπη Πετρίδου) οικίας έκτασης 180τ.μ. στην οδό Αρχαγγέλου Μιχαήλ 6 στη Λευκωσία

- Σύναψη δανείου και χρησιμοποίηση καταθέσεων προς ανακαίνιση της υπό αναφοράς οικίας