Ιωνάς Νικολάου

Υπουργοί
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
21/01/1963
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
0
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
7
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
5
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
14
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
01/03/2016
1.
Τοποθεσία
Επαρχία Λευκωσίας
Είδος
Κατοικία (μόνιμης διαμονής μου)
Έκταση
Οικόπεδο: 513 τ.μ. 'Κατοικία: 320 τ.μ.
Τοπογραφικά
Φ/Σχ XXI/62.W.1,Τμήμα J, τεμάχιο 2189
Υποθήκη
Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δηµοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ, για εξασφάλιση δανείου της Μαρίας Κινάνη
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά οικοπέδου από την Μαρία Κινάνη το Δεκέμβριο 1990 έναντι του ποσού 830.000 (€51.300) και το οποίο είναι εγγεγραμμένο επ' ονόματι της. Κόστος ανέγερσης κατοικίας 884.000 (€143.640) και κόστος επίπλων και εξοπλισμού κατοικίας €30.000, τα οποία καταβλήθηκαν από κοινού µε την Μαρία Κινάνη
Χρόνος Απόκτησης
Οικοπέδου 3.12.1980 από την Μαρία Κινάνη. Ανέγερση κατοικίας από κοινού με την Μαρία Κινάνη το έτος 1994
Αξία Απόκτησης
Οικοπέδου €51.300 κατά την 3.12.1990 Ανέγερσης κατοικίας €143.640 το έτος 1994 και αγοράς επίπλων και εξοπλισμού
Σημερινή Αξία
Κατοικίας €30.000 Οικόπεδο και κατοικία €700.000
2.
Τοποθεσία
Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία Δρακοντιά
Είδος
Χωράφι
Έκταση
2 δεκάρια και 695 τετρ. μέτρα
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 30/15 E1, τμήμα 2, τεμάχιο 174
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς μου
Χρόνος Απόκτησης
02.08.2000
Αξία Απόκτησης
€47.840,00
Σημερινή Αξία
€253.300,00
3.
Τοποθεσία
Επαρχία Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία «Λατσί του Μότη ή Πύθος»
Είδος
Χωράφι
Έκταση
10 δεκάρια και 840 τετρ. Μέτρα
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 31/25 W1, Τμήμα 8, τεμάχιο 471
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κατόπιν δωρεάς από τους γονείς µου
Χρόνος Απόκτησης
02.08.2000
Αξία Απόκτησης
€27.300,00
Σημερινή Αξία
€151.800,00
4.
Τοποθεσία
Επαρχία Λευκωσίας, Λευκωσία, οδός Παντελή Κατελάρη 21, Γραφείο 403
Είδος
Γραφείο
Έκταση
220 τετρ. Μέτρα
Τοπογραφικά
Αρ, Εγγραφής 25/4541, ενορία Τρυπιώτη, Φ/Σχ 21/46.5.3, τμήμα 25, τεμ. 1038
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγοράστηκε από την εταιρεία Ionas Nicolaou Services Ltd
Χρόνος Απόκτησης
18.06.2002
Αξία Απόκτησης
€111.000,00
Σημερινή Αξία
€417.000,00
5.
Τοποθεσία
Επαρχία Λεκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού"
Είδος
Κατάστημα με αρ. 1
Έκταση
58 τετρ. Μέτρα
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 30/1024v01, Τμήμα 1, τεμάχιο 420
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κατόπιν δωρεάς από του γονείς μου
Χρόνος Απόκτησης
28.04.2005
Αξία Απόκτησης
€42.700,00
Σημερινή Αξία
€79.800,00
6.
Τοποθεσία
Επαρχίας Λευκωσίας, Κοινότητα Γέρι, τοποθεσία "Εντός του Χωριού"
Είδος
Κατάστημα με αρ. 2
Έκταση
92 τετρ. Μέτρα
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 30/1024v01, Τμήμα 1, τεμάχιο 420
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κατόπιν δωρεάς από του γονείς μου
Χρόνος Απόκτησης
28.04.2005
Αξία Απόκτησης
€60.000,00
Σημερινή Αξία
€126.700,00
7.
Τοποθεσία
Επαρχία Λευκωίας, Κοινότητα Ευρύχου, τοποθεσία "Σκλινίτζια"
Είδος
Κατοικία
Έκταση
533 τ.μ.
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 28/53, Τμήμα 0, τεμάχιο 923
Υποθήκη
Σ.Π.Ε Στροβόλου για εξασφάλιση του δανείου με αρ. και υποθήκη αρ. Υ693299
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά Οικοπέδου και ανέγερση κατοικίας εντός αυτού
Χρόνος Απόκτησης
Οικοπέδου 03.05.2005
Αξία Απόκτησης
Οικοπέδου: €35.000 κατά την 03.05.2005 Κόστος ανέγερσης κατοικίας €372.149 και κόστος αγοράς επίπλων και εξοπλισμού €20.000 κατά το έτος 2009
Σημερινή Αξία
€400.000
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Μηχανοκίνητο όχημα τύπου Mercedes E250, με αριθμό εγγραφής
Αξία
€20.000,00
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Severis & Athienitis Financial Services Ltd.
Αριθμός σε κατοχή
7.500, κόστος αγοράς €1.282,5
2.
Είδος κινητής αξίας
-
Περιγραφή κινητής αξίας
Warrants στην δημόσια εταιρεία Severis & Athienitis Financial Services Ltd ( War. 02/06 )
Αριθμός σε κατοχή
750, κόστος αγοράς μηδέν
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Lordos Hotels (Holidings) Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή
4.650, κόστος αγοράς €1.590,30
4.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές στην δημόσια εταιρεία Libra Holidays Group Public Ltd (B)
Αριθμός σε κατοχή
1.400, κόστος αγοράς €239,04
5.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές στην ιδιωτική εταιρεία Ionas NIcolaou Services Ltd
Αριθμός σε κατοχή
800
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Αναπτύξεως Κύπρου αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων
Χρεωστικό υπόλοιπο €20.128,14 (29.02.2016)
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού ( κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη )
Ποσό καταθέσεων
Πιστωτικό Υπόλοιπο €218,16 (29.02.2016)
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων
Πιστωτικό υπόλοιπο €36,97 (29.02.2016)
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων
Πιστωτικό υπόλοιπο €47,17 (29.02.2016)
5.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων
Πιστωτικό υπόλοιπο €28,57 (29.02.2016)
6.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων
Χρεωστικό Υπόλοιπο €4.994,06 (29.02.2016)
7.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων
Πιστωτικό Υπόλοιπο €9.649,51 (29.02.2016)
8.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων
Χρεωστικό Υπόλοιπο €90,00 (29.02.2016)
9.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου, αρ. λογαριασμού
Ποσό καταθέσεων
Χρεωστικό υπόλοιπο €93,04
10.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού ( κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη )
Ποσό καταθέσεων
Χρεωστικό υπόλοιπο €4,930,48 (29.02.2016)
11.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη)
Ποσό καταθέσεων
Κατάθεση τακτικής προθεσμίας €7.409,42
12.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατική Οικοδομική & Ταμιευτήριο Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου Λτδ, αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με την Μαρία Κινάνη)
Ποσό καταθέσεων
Κατάθεση τακτικής προθεσμίας ποσού €10.815,11
13.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου αρ. λογαριασμού (κοινός λογαριασμός με τη Μαρία Κινάνη)
Ποσό καταθέσεων
Κατάθεση τακτικής προθεσμίας ποσού €2.253,28
14.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Κατοχή Μετρητών
Ποσό καταθέσεων
€400,00 κατά την 01.03.2016
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
00062147
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€31.636,68 (αξία εξαγοράς 9.12.2015)
1.
Όνομα πιστωτή
ΣΠΕ Στροβόλου αρ. λογαριασμού EUR
Είδος Χρέους
Δάνειο Οικιστικό
Ποσό χρέους
Υπόλοιπο €66.848,85 (29.02.2016)