Ιωάννης Κασουλίδης

Υπουργοί
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
10/08/1948
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
0
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
9
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
3
Ημερομηνία Υποβολής: 
09/05/2016
1.
Τοποθεσία
ΛΕΥΚΩΣΙΑ (ΤΡΥΠΙΩΤΗΣ)
Είδος
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ (1/4 Μερίδιο)
Έκταση
1.114 τ.µ (ΟΛΟΚΛΗΡΗ)
Τοπογραφικά
Φ/ΣΧ 21/460503 ΤΕΜ 1269
Υποθήκη
Δ/Ε
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από Πατέρα
Χρόνος Απόκτησης
1991
Αξία Απόκτησης
€ 300.000
Σημερινή Αξία
€ 300.000
2.
Τοποθεσία
ΑΓΛΑΝΤΖIΑ
Είδος
ΟΙΚΟΠΕΔΟ
Έκταση
590 τ.μ
Τοπογραφικά
Φ/ΣΧ 21/64W2 Αρ εγγρ Β5787
Υποθήκη
Δ/Ε
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από Μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
2000
Αξία Απόκτησης
€200.000
Σημερινή Αξία
€200.000
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
BMW reg no
Αξία
€ 4000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€23.062
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
77.155 (ΚΟΙΝΟΣ ΜΕ ΜΗΤΕΡΑ - ανήκει αποκλειστικά στην μητέρα)
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€84.443
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Russian Commercial Bank
Ποσό καταθέσεων
€80.199 (Κοινοί Λογαριασμοί με θυγατέρα)
5.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Russian Commercial Bank
Ποσό καταθέσεων
€103.300 (Κοινός με σύζυγο - Ανήκει αποκλειστικά στη σύζυγο που λόγω της ασθενείας της στο λογαριασμό προσετέθει και το όνομα του ιδίου)
6.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Πειραιώς
Ποσό καταθέσεων
€21.428 Κοινοί λογαριασμοί με σύζυγο και θυγατέρα - Ανήκουν αποκλειστικά στην σύζυγο πού λόγω της ασθένειας της στο λογαριασμό προσετέθηκαν και τα ονόματα του ιδίου και θυγατέρας)
7.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ING Belgique κοινός με σύζυγο
Ποσό καταθέσεων
€294.055
8.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€180.458 (Κοινός με σύζυγο - Ανήκει αποκλειστικά στη σύζυγο που λόγω της ασθενείας της στο λογαριασμό προσετέθει και το όνομα του ιδίου)
9.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€375.025 (Κοινοί λογαριασμοί με σύζυγο και θυγατέρα - Ανήκουν αποκλειστικά στην σύζυγο πού λόγω της ασθένειας της στο λογαριασμό προσετέθηκαν και τα ονόματα του ιδίου και θυγατέρας)
ΕΤΟΣΣΥΝΤΑΞΗΜΙΣΘΟΙΕΝΟΙΚΙΑΟΛΙΚΟ
 
201246.954010.89057.844
201320.94488.16310.470119.627
201412.570105.7959.486127.851

Τα ποιό πάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στις Φορολογικές Δηλώσεις του κ. Κασουλίδη για τα έτη 2012-2014. Η φορολογική δήλωση για το το έτος 2015 δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη.

1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
€2.335
2.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Πιστωτικές Κάρτες
Ποσό χρέους
€45
3.
Όνομα πιστωτή
Ελληνική Τράπεζα
Είδος Χρέους
Πιστωτική Κάρτα
Ποσό χρέους
€2.284