Ηλίας Μυριάνθους

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
05/05/1967
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1 (Μέχρι 28/7/2016)
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
5
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
5
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
3
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
5
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
0
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
2
Ημερομηνία Υποβολής: 
01/08/2016
1.
Τοποθεσία
Πάνω Ακορδαλιά
Είδος
Κατοικία
Έκταση
300 τμ.
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγραφής 2268 Τμαχ.31
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δια δωρεά από Μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
2000
Αξία Απόκτησης
€40,000
Σημερινή Αξία
€120,000
2.
Τοποθεσία
Γουδί
Είδος
Χωράφι
Έκταση
10703 τ.μ.
Τοπογραφικά
Φ/Σχ 35/11 τεμ. 305
Υποθήκη
Τίποτε
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από Πατέρα
Χρόνος Απόκτησης
1971
Αξία Απόκτησης
€300
Σημερινή Αξία
€80.000
3.
Τοποθεσία
Αγία Μαρίνα Χρυσοχού
Είδος
Χωράφι
Έκταση
2007 τ.μ.
Τοπογραφικά
26/14 τεμ. 158
Υποθήκη
Τίποτε
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα σε σύζηγο
Χρόνος Απόκτησης
1997
Αξία Απόκτησης
€50,000
Σημερινή Αξία
€100,000
4.
Τοποθεσία
Αγία Μαρίνα Χρυσοχού
Είδος
Κτοικία & Οικόπεδο
Έκταση
(1010 τ.μ οικόπεδο) + 150 τ.μ. κατοικία
Τοπογραφικά
26/14 - τεμ. 360
Υποθήκη
Τίποτε
Τρόπος Απόκτησης
Ανέγερση
Χρόνος Απόκτησης
1998
Αξία Απόκτησης
€110.000
Σημερινή Αξία
€250.000
5.
Τοποθεσία
Ανάγια
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
-
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
Τίποτε
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα σε σύζηγο
Χρόνος Απόκτησης
1996
Αξία Απόκτησης
€30.000
Σημερινή Αξία
€80.000
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο Mersendes
Αξία
€22000
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο BMW
Αξία
€7000
3.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Βάρκα
Αξία
€4000
4.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Mersendes
Αξία
€14000
5.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο BMW
Αξία
€6000
1.
Όνομα επιχείρησης
Elias Myrianthous Accountants Ltd
Είδος επιχείρησης
Ελεγκτικό Γραφείο
Είδος συμμετοχής
100% μετοχικό κεφάλαιο
2.
Όνομα επιχείρησης
Elias Myrianthous Consultants Ltd
Είδος επιχείρησης
Συμβουλευτικό & Λογιστικό Γραφείο
Είδος συμμετοχής
50% Μετοχ. Κεφάλαιο + 50% Σύζυγος
3.
Όνομα επιχείρησης
Α&Η Χρηματοοικονομική Λτδ
Είδος επιχείρησης
Εκμετάλλευση Ακινήτων
Είδος συμμετοχής
100% Μετοχικό Κεφάλαιο (Σύζυγος)
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Elias Myrianthous Accountants Ltd
Αριθμός σε κατοχή
5000 μετοχές 100%
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Elias Myrianthous
Αριθμός σε κατοχή
5000 μετοχές εις το κατοχή της συζήγου
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
A&H Χρηματοοικονομική Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
10000 μετοχές εις την κατοχή της συζύγου
4.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Σπύρος Μυριάνθους & Υιοί Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
1000 μετοχές
5.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Pandora PLC
Αριθμός σε κατοχή
15000 Μετοχές

Στην εταιρεία Α&Η Χρηματοοικονομική λτδ υπάρουν δυο ακίνητα.

Το (Α) Ακίνητο διαμέρισμα στην Πόλη Χρυσοχούς το οποίο αγοράστηκε με δάνειο. Το (Β) ακίνητο αφορά οικόπεδο στο οποίο ανεγέρθηκαν 4 μεζονέτες το 2007. Η αξία αγορά του οικοπεέδυ και η ανέγερση του κτηρίου ήταν €320,000 η σημερινή αξία είναι €500,000. Έγινε δάνειο από το συνεργατικό ταμιευτήριο το οποίο είναι στο όνομα μου.

1.
Όνομα πιστωτή
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου
Είδος Χρέους
Δάνειο - Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
250.000
2.
Όνομα πιστωτή
USB Bank
Είδος Χρέους
Δάνειο - Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
€53 000