Χριστόφορος Φωκαϊδης

Υπουργοί
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
05/06/1974
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
4
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
3
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
03/05/2017
1.
Τοποθεσία
ΚΚΕΛ Μεχμέτ - Στρόβολος
Είδος
Διαμέρισμα
Έκταση
111 Τ.Μ.
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγ. 0/8624 Τεμ: 4340
Υποθήκη
Τίποτε
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
2004
Αξία Απόκτησης
€124903
Σημερινή Αξία
€130000
2.
Τοποθεσία
Βορόκλινη - Αρκατζιά Αρτέμου
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
1060 Τ.Μ.
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγ. 0/9624 Τεμ. 657
Υποθήκη
Τίποτε
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
€183,800
Σημερινή Αξία
€185,000
3.
Τοποθεσία
Μοσφιλωτή -Ελιοτούδες
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1393 Τ.Μ.
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγ. 5551 Τεμ. 350
Υποθήκη
Τίποτε
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
Κληρονομικό
Σημερινή Αξία
€10,000
4.
Τοποθεσία
Αγ. Θεόδωρος Λάρνακας - Κόλυμπος
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
1300 Τ.Μ.
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγ. 30413 Τεμ. 330
Υποθήκη
Τίποτε
Τρόπος Απόκτησης
2016
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
Κληρονομικό
Σημερινή Αξία
€150,000
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Mercedes
Αξία
€5000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€104,246
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Οργ. Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Ποσό καταθέσεων
€39,967
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€24,093

Ανταλλαγή του κληρονομικού οικοπέδου στην Ορόκλινη με χωράφι στην Μοσφιλωτή και οικοπέδου στον Άγιο Θεόδωρο