Χριστίανα Ερωτοκρίτου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
14/05/1973
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμη
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
2
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
1
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
3
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
3
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
27/07/2017
1.
Τοποθεσία
Αγλαντζιά Λευκωσία
Είδος
Οικία/Οικόπεδο
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Φ/Σχ/ΤΗ/Τμχ 21-55Ε2-2-1681
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δια Δωρεάς
Χρόνος Απόκτησης
2007
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€705,500
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Μηχανοκίνητο όχημα C-Class
Αξία
€15.000
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
A.P.Eorokritou & Co LLC
Αριθμός σε κατοχή
333 Συνήθεις Μετοχές
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
A.P Erotokriou & Co LLC
Αριθμός σε κατοχή
266 Συνήθεις Μετοχές
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Κόσμος Ασφαλιστική Εταιρεία Δημόσια Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
55.000 Συνήθεις Μετοχές
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Eurobank Cyprus Ltd
Ποσό καταθέσεων
€100,000
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα Λτδ
Ποσό καταθέσεων
€100.000
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύρου Λτδ
Ποσό καταθέσεων
€100.000

Μισθοί και μερίσματα €100.000