Χριστάκης Τζιοβάνης

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
29/12/1956
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
6
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
0
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
19
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
19
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
8
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
2
Χρέη: 
3
Ημερομηνία Υποβολής: 
29/08/2017
1.
Τοποθεσία
Παραλίμνι
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1.407 τ.μ (1/4 Μερίδιο)
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγ. 0/3514 Φ/Σ 0-1-2890-3785 Τεμ. 163
Υποθήκη
Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/2894/2008
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά
Χρόνος Απόκτησης
2009
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
Αγοραία αξία 1/1/2013 €290.200
2.
Τοποθεσία
Παραλίμνι
Είδος
Τόπος
Έκταση
1.218 τ.μ (250/1327 Μερίδιο)
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/2896/2008
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά
Χρόνος Απόκτησης
2009
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
Αγοραία αξία 1/1/2013 €224.100
3.
Τοποθεσία
Παραλίμνι
Είδος
Χωράφι
Έκταση
4.557 τ.μ. (1/1 Μερίδιο)
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγ. 0/6374 Φ/Σ 0-2-290-377 Τεμ. 302
Υποθήκη
Υποθήκη Αρ.Φ. 3/Υ/2078/2010
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
2010
Αξία Απόκτησης
Κόστος Αγοράς €150.000
Σημερινή Αξία
-Εκτίμηση 1/1/2013 €68.400
4.
Τοποθεσία
Παραλίμνι
Είδος
Χωράφι
Έκταση
2.184 τ.μ (1/1 μερίδιο)
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγ. 0/6410 Φ/Σ 0-1-290-377 Τεμ. 307
Υποθήκη
Υποθήκη Αρ. Φ. 3/Υ/387/2010
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
2010
Αξία Απόκτησης
Κόστος αγοράς €85.000
Σημερινή Αξία
-Εκτίμηση 1/1/2013 €41.500
5.
Τοποθεσία
Αχερίτου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
837 τ.μ (1/1 Μερίδιο)
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγ. -/756 Φ/Σ 33/26W2 Τεμ. 350
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά
Χρόνος Απόκτησης
1991
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
Εκτίμηση 1/1/2013 €6.400
6.
Τοποθεσία
Αχερίτου
Είδος
Διόρωφη Κατοικία Αυλή
Έκταση
466 τ.μ (1/1 Μερίδιο)
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγ 0/909 Φ/Σ 0-2-279-383 Τεμ. 6
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά
Χρόνος Απόκτησης
1991
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
Εκτίμηση 1/1/2013 €110.300
1.
Όνομα επιχείρησης
Χρ. Τζιοβάνης & Σια Κατασκ. Δ.Ε. Λτδ
Είδος επιχείρησης
Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής
Διευθυντής
2.
Όνομα επιχείρησης
Giovani Management Ltd
Είδος επιχείρησης
Αδρανής
Είδος συμμετοχής
Διευθυντής
3.
Όνομα επιχείρησης
Giovani Developers Ltd
Είδος επιχείρησης
Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής
Διευθυντής
4.
Όνομα επιχείρησης
Romalea Investments Ltd
Είδος επιχείρησης
Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής
Διευθυντής
5.
Όνομα επιχείρησης
Dunedoo Ltd
Είδος επιχείρησης
Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
6.
Όνομα επιχείρησης
Giovani Constructions Ltd
Είδος επιχείρησης
Αδρανής
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
7.
Όνομα επιχείρησης
Golden Empire Developers Ltd
Είδος επιχείρησης
Αδρανής
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
8.
Όνομα επιχείρησης
Giovani Holdings Ltd
Είδος επιχείρησης
Αδρανής
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
9.
Όνομα επιχείρησης
Time is money financial services Ltd
Είδος επιχείρησης
Αδρανής
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
10.
Όνομα επιχείρησης
Giovanis & Kalvaris Ltd
Είδος επιχείρησης
Αδρανής
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
11.
Όνομα επιχείρησης
Chr. Giovanis Big Hunter Limited
Είδος επιχείρησης
Αδρανής
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
12.
Όνομα επιχείρησης
Pacific Giovani Company Ltd
Είδος επιχείρησης
Αδρανής
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
13.
Όνομα επιχείρησης
Zhitang Bigbang Company Ltd
Είδος επιχείρησης
Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
14.
Όνομα επιχείρησης
Giovani Andronica Court Ltd
Είδος επιχείρησης
Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
15.
Όνομα επιχείρησης
Giovani Transport Ltd
Είδος επιχείρησης
Μεταφορές
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
16.
Όνομα επιχείρησης
Napaland Estates Ltd
Είδος επιχείρησης
Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
17.
Όνομα επιχείρησης
Mellopos Ltd
Είδος επιχείρησης
Πώληση Φωτοβολταϊκής Ενέργειας
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
18.
Όνομα επιχείρησης
PSC Power Supplies Ltd
Είδος επιχείρησης
Πώληση Φωτοβολταϊκής Ενέργειας
Είδος συμμετοχής
Διεθυντής
19.
Όνομα επιχείρησης
G.M. Demolitions Ltd
Είδος επιχείρησης
Ανάπτυξη Ακινήτων
Είδος συμμετοχής
Διευθυντής
1.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
Options Cassoulides Plc
Αριθμός σε κατοχή
2.692
2.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
Πανδώρα Επενδύσεις Δημ. Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
41.000
3.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
A. Tsokkos Hotels Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή
50.439
4.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
Display Art PLC
Αριθμός σε κατοχή
31.709
5.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
39.500
6.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
Τράπεζα Κύπρου Δημ. Εταιρεία Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
29
7.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Χρ. Τζιοβάνης & Σια Κατ. Δ.Ε. Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
5698
8.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Giovani Management Ltd
Αριθμός σε κατοχή
1
9.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Giovani Developers Ltd
Αριθμός σε κατοχή
1000
10.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Romalea Investments Ltd
Αριθμός σε κατοχή
1000
11.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Dunedoo Ltd
Αριθμός σε κατοχή
1000
12.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Giovani Constructions Ltd
Αριθμός σε κατοχή
1000
13.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Golden Empire Developers Ltd
Αριθμός σε κατοχή
2500
14.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Giovani Investments Pt. Ltd
Αριθμός σε κατοχή
1000
15.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Ch. Giovanis Big Hunter Ltd
Αριθμός σε κατοχή
900
16.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Giovanis & Kalvaris Ltd
Αριθμός σε κατοχή
2500
17.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
TIme is money financial services
Αριθμός σε κατοχή
Συμμετοχή (100/15)
18.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Giovani Andronica Court
Αριθμός σε κατοχή
1
19.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Giovani Transport Ltd
Αριθμός σε κατοχή
99
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€153
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
USB Bank
Ποσό καταθέσεων
€12.030
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
USB Bank
Ποσό καταθέσεων
€1,387
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Κοκκινοχωρίων
Ποσό καταθέσεων
€2.895
5.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Bank of Cyprus (UK)
Ποσό καταθέσεων
ST£57
6.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€151
7.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€3,756
8.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
USD 14
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Eurolife Ins. Com Ltd
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
90/01166700
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€5.125.805
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Hellenic Alico Life
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
2110300021
Εισοδήματα ή ωφελήματα
300.000
Περιγραφή20142015
 
Τόκοι4,297378
Μερίσματα ιδιωτικών εταιρειών0110.771
Μερίσματα Δημοσίων Εταρειών00
Κυπριακή Δημοκρατία (Βουλευτής)82,97582,975
Μισθοί36.72336.723

 

1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Δάνειο
Ποσό χρέους
€126,461
2.
Όνομα πιστωτή
USB Bank
Είδος Χρέους
Visa
Ποσό χρέους
€6.881
3.
Όνομα πιστωτή
Demitov Victor & Demitova Nina
Είδος Χρέους
Προσωπικό Δάνειο
Ποσό χρέους
€3,018,000

1. Εκ παραδρομής δεν είχε καταχωρηθεί στην Δήλωση Περουσιακών Στοιχείων κατα την 5/5/2014 η θέση μου ως διευθυντής στις εταιρείες: G.M Demolitions Ltd, Pacific Giovani Ltd, Zhilang BigBang Co Ltd, Giovani Andronica Court Ltd, Giovani Transport Ltd, Napalands Estates Ltd, Mellopos Ltd, PSC Power Supplies Ltd

2. Ένεκα των αλλαγών που έγιναν στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Λτδ οι τίτλοι που κατείχα κατά την 30/6/2016 ήταν '29'

3. Εκ παραδρομής δεν είχε καταχωρηθεί στην Δήλωση Περουσιακών Στοιχείων κατά την /5/5/2014 το συμφέρον που κατείχα στις εταιρείες Giovani Andronica Court Ltd και Giovani Transport Ltd.

4. Οι διαφοροποιήσεις στα υπόλοιπα τραπεζών (χρεών) αφορούσαν καταθέσεις μισθών, μερισμάτων, πιστώσεις τόκων, πληρωμή υποχρεώσεων και μεταφορές από και προς τις ιδιωτκές εταιρείες που κατείχα την θέση του διευθυντή ή είχα συμφέρον.

5. Τα υπόλοιπα εισπρακτέα / πληρωτέα με τις ιδιωτκές εταιρείες Napaland Estates Ltd και Giovani Andronica Court Ltd δεν καταχωρήθηκαν εκ παραδρομής στην Δήλωση Περουσιακών στοιχείων κατά την 5/5/2014. Οι μεταβολές των υπολοίπων αφορούσαν διάφορες συναλλαγές με τις εν λόγω εταιρείες, κυρίως καταθέσεις από προσωπικού λογαριασμούς τραπεζών, μερίσματα εισπρακτέα και μισθού και απολήψεις για εξόφληση προσωπικών υποχρεώσεων ή/και επενδύσεις.

6. Η καταβολή του υπολοίπου με το ταμείο προνοίας οικοδόμων αφορούσε τις εισοφορές μου στο ταμείο.