Χάρης Γεωργιάδης

Υπουργοί
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
09/04/1972
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
2
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
04/05/2016
1.
Τοποθεσία
Δήμος Στροβόλου
Είδος
Κατοικία (Από κοινού με σύζυγο)
Έκταση
591ΤΜ (ΟΙΚΟΠΕΔΟ)
Τοπογραφικά
TEM: 691, Φ: 30-XXX, Σ: 14Ε2
Υποθήκη
-----
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά - Ανέγερση
Χρόνος Απόκτησης
2005 (Οικοπέδου)
Αξία Απόκτησης
749500 Ευρώ
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΡΕΑΣ (KATEXOMENA)
Είδος
Χωράφι
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Α986
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από γιαγιά
Χρόνος Απόκτησης
1996
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο Mercedes CLK200
Αξία
48733 Ευρώ (Κόστος Αγοράς 2006)
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Natura Hotels Ltd
Αριθμός σε κατοχή
60000
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Τράπεζα Κύπρου
Αριθμός σε κατοχή
13
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
35000

169492.91 Ευρώ (Καθαρά Εισοδήματα - Μισθός Υπουργού Μάιος 2013 - Απρίλιος 2016) 33600 Ευρώ (Μερίσματα Natura Hotels Ltd)