Χαράλαμπος Θεοπέμπτου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
26/11/1955
Έγγαμος/Άγαμος: 
Άγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
/
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
3
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
4
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
12/09/2017
1.
Τοποθεσία
Δήμος Γερίου
Είδος
Χράφι
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Τμήμα 4/ Φύλλο 31/ Σχέδιο 02W1 / Τεμάχιο 44. Αρ. Εγγραφής 24
Υποθήκη
1/12
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
0 (τελευταία ημερομηνία εκτίμησης 01/01/1980)
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Δήμος Γερίου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Τμήμα 7/ Φύλλο 31 / Σχέδιο 17E2 / Τεμάχιο 245. Αρ. Εγγραφής 191
Υποθήκη
1/120 μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
Αξία Ακινήτου (01/01/1980) €2.733,76
Σημερινή Αξία
Αξία μεριδίου ακινήτου €22,78
3.
Τοποθεσία
Βορόκλινη Λάρνακα
Είδος
Διαμέρισμα
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Σχέδιο 2-261-371 Τεμάχιο 608 Αρ. Εγγραφής: 10250
Υποθήκη
1/1
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
1989
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€18.794,62 (ημερομηνία εκτίμισης 15/04/2016)
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Toyota Auris
Αξία
Τιμή αγοράς (second hand) €10.500
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΟΤΑΔΥΚ Οικοδομική και Ταμιευτήριο Δημόσιων Υπαλλήλων
Ποσό καταθέσεων
€64.000
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€13.538,60
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου (JNT account)
Ποσό καταθέσεων
€4.375
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€100