Γιώργος Τ. Γεωργίου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
26/06/1961
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1 (Φοιτήτρια)
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
3
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
0
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
1
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
4
Ημερομηνία Υποβολής: 
11/07/2017
1.
Τοποθεσία
Παναγίας Ευαγγελίτριας
Είδος
Κατοικία Ισόγειος/Ανώγειος
Έκταση
242 τμ (477 ΤΜ όλο)
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγρ.29039 9,54/Σχ 49 (Τεμ 1021)
Υποθήκη
Όλο Υποθηκευμένο
Τρόπος Απόκτησης
1984 Δωρεά/ 2000 Ανώγειο Οικ. Δάνειο
Χρόνος Απόκτησης
2000 / 2003
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
270,000 ευρώ (2013)
2.
Τοποθεσία
Ανθούπολη
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
585 Τ.Μ
Τοπογραφικά
9.53/Σχ. 56 Τεμ 1107 Αρ Εγγρ, 28257
Υποθήκη
Όλο Υποθηκευμένο
Τρόπος Απόκτησης
Δάνειο
Χρόνος Απόκτησης
8/12/1996
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
187,800 ευρώ (2013)
3.
Τοποθεσία
Βασίλεια - Κερύνιας
Είδος
Χωράφι (1/2) - Σπίτι (1/2)
Έκταση
7,388,4014,902,3687,1338
Τοπογραφικά
11/13-14, 21-22
Υποθήκη
Φορέας ίσης κατανομής βαρών οργανισμός χρ. στέγης φορτικά -Ιατροφαρμακ. Δάνεια
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
1977 (Μετά από θάνατο πατέρα)
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
2008 Νέοι Τίτλοι
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές Δήμητρα Επενδυτική
Αριθμός σε κατοχή
513 -> 250 Ευρ.
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συν. Ταμιευτήριο Λ/σού (Κοινός Λ/σός με σύζυγο)
Ποσό καταθέσεων
405.92
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Μινέρβα
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
FSP 25342 Λήξη 9/4/2027 Ανα τρίμινο €412.-
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€170.863 (σε περίπτωση θανάτου)

Ενοίκια €300χ12 μήνες = €3,600.-

29039 54/49 Τεμ 1021 (Κτίσμα 1984)

Ποσό που δώθηκε από το Δήμο Κ. Πολεμιδιών μετά απο τρεις συννεχής θητείας €60,000.-

(μέρος κάλυψε εκκρεμότητες της οικογένειας π.χ κοιν. ασφαλίσεις προερετικά, πιστωτικές κάρτες, σπουδές τέταρτου παιδιού 2016-2017, αγορά 2 αυτοκ. για τις ανάγκες της οικ ανάγκες και κοινωνικές υποχρώσεις της οικογένειας και εφόξληση δανείου)

1.
Όνομα πιστωτή
Συν. Ταμ. Λ\σου
Είδος Χρέους
Στεγατικό
Ποσό χρέους
53,767.62
2.
Όνομα πιστωτή
Συν. Ταμ. Λ\σου
Είδος Χρέους
Φοιτιτικό
Ποσό χρέους
61,894.06 Αλεξάνδρα - Αναστασία
3.
Όνομα πιστωτή
Οργανισμός Χρ. Στέγης
Είδος Χρέους
Φοιτιτικά
Ποσό χρέους
1. 31,033.48 Λεοντία (πτυχίο) 2. 7,123.06 Αναστασία (μεταπτυχιακό)
4.
Όνομα πιστωτή
Οργανισμός Χρ. Στέγης
Είδος Χρέους
Ιατροφαρμακευτικά
Ποσό χρέους
1. 11,004.53 Αλεξάνδρα 2. 8,651.66 Αναστασία