Γιώργος Περδίκης

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
23/03/1962
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
5
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
7
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
27/07/2017
1.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Καράφες"
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1561 τ.μ.
Τοπογραφικά
1/457/0/48/36/0/692
Υποθήκη
Αρ. Εγγραφής: 1/457/0/0/4110 1/457/0/0/1809
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό από την μητέρα μου
Χρόνος Απόκτησης
7/6/1995
Αξία Απόκτησης
€18795
Σημερινή Αξία
€181500
2.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Λιμνιώνας"
Είδος
χωράφι με τρεις χαρουπιές
Έκταση
4338 τ.μ.
Τοπογραφικά
1/457/0/18/36/0/191
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό από την μητέρα μου
Χρόνος Απόκτησης
7/8/1995
Αξία Απόκτησης
€854
Σημερινή Αξία
€82000
3.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Κάτω Πύργος, "Νούζι"
Είδος
15051 τμ. με 5 ελιές και 22 χαρουπιές
Έκταση
15051 τ.μ.
Τοπογραφικά
1/457/0/18/45/0/853
Υποθήκη
1/2 μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό από την μητέρα μου
Χρόνος Απόκτησης
1/1/1999
Αξία Απόκτησης
€4000 βρίσκεται σε απροσπέλαστη περιοχή - νεκρή ζώνη
Σημερινή Αξία
-
4.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Αρεδιού "Δεντρά"
Είδος
Χωράφι με 5 ελιές
Έκταση
1227 τμ
Τοπογραφικά
1/21010/29/56/0/1502
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό από τον πατέρα μου
Χρόνος Απόκτησης
10/07/1991
Αξία Απόκτησης
€2050
Σημερινή Αξία
€61400
5.
Τοποθεσία
Λευκωσία, Πάνω Πύργος, "Αγ. Ανδρόνικος"
Είδος
Χωράφι
Έκταση
3 δεκάρια + 11 τ.μ.
Τοπογραφικά
18-53-0-185
Υποθήκη
1/2 μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό από τη μητέρα μου
Χρόνος Απόκτησης
09/01/2008
Αξία Απόκτησης
€239.20
Σημερινή Αξία
€18800
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Toyota Yaris συνιδιοκτησία με σύζυγο
Αξία
€20000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου (INT) (Notice 8 days) κοινόν με σύζηγο
Ποσό καταθέσεων
€10914
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου (ΙΝΤ) (Notice 90 days) κοινός με σύζυγο
Ποσό καταθέσεων
€117110
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου (Current A/CS - LOCAL-MMIB) Προσωπικός Τράπεζα Κύπρου 357018851917
Ποσό καταθέσεων
€10403 €752.22
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου (Cycard A/AACS) Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€6.18 €755.25
5.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου (Mixed) Int Κοινός με μητέρα και αδελφό
Ποσό καταθέσεων
€20000 €730.66
6.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου Κοινός με σύζυγο Προσωπικός
Ποσό καταθέσεων
€36732 €730.66
7.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου Τράπεζα Κύπρου Προσωπικός Προσωπικός
Ποσό καταθέσεων
€2559 €2192

Εξαργύρωσα τις μετοχές στην Τράπεζα Κύπρου έναντι του ποσού των €1.300