Γιώργος Λουκαϊδης

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
05/12/1968
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
3
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
2
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
1
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
2
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
08/10/2016
1.
Τοποθεσία
Δήμος Αγλατζιάς Κόκκινες
Είδος
Οικόπεδο και κατοικία
Έκταση
556 τ.μ. Μερίδιο 1/2
Τοπογραφικά
3/918 Φύλλο 21 Σχέδιο 56 W2 Τεμ832
Υποθήκη
Υποθήκη Σ.Τ.Εκπαιδευτικών για δάνειο επ'ονόματι της συζύγου
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά μέσω δανεισμού αποταμιεύσεων και εισφορών γονέων
Χρόνος Απόκτησης
1994
Αξία Απόκτησης
Οικόπεδο £15,500 (26.484 Ευρώ) Κατοικία £65,000 (111,059 Ευρώ)
Σημερινή Αξία
400.000 Ευρώ (αξία κτηματολογίου 2013)
2.
Τοποθεσία
Δήμος Τσερίοθ
Είδος
Χωράφι
Έκταση
2732 τ.μ. Μερίδιο 1/2
Τοπογραφικά
12/702 Φύλλο 30 Σχέδιο 52Ε1 Τεμ616
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
2007
Αξία Απόκτησης
€17.086
Σημερινή Αξία
€34.200 (Αξία Κτηματολογίου)
3.
Τοποθεσία
Παραλίμνι
Είδος
Ημιανεξάρτητη Κατοικία
Έκταση
125,52τ.μ. Μερίδιο 1/2
Τοπογραφικά
Κατοικία Αρ.3 Συγκρότημα Avra
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά μέσω δανεισμού Επ'ονόματι της συζύγου Υπόλοιπο δανείου €264.231
Χρόνος Απόκτησης
2012
Αξία Απόκτησης
£205.000
Σημερινή Αξία
€160.000
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Saloon, Honda City
Αξία
Απόκτηση 1998 €13.850 (Συνιδιοκτησία με τη σύζυγο)
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Saloon Mercedes E220
Αξία
Απόκτηση 2009 €10.000 (Συνιδιοκτησία με σύζυγο)
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Επενδυτική Εταιρεία Δήμητρα Λτδ
Αριθμός σε κατοχή
594 Μετοχές
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Λήδρα Λτδ
Ποσό καταθέσεων
€5.447 Επ' Ονόματι ιδίου €8.090 Επ' Ονόματι ιδίου και της συζήγου
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Medlife Alico
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
1149874
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€88.848
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Medlife Alico
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
1134452
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€85.773 Ασφαλισμένο Ποσό

Αποδοχές και επιδόματα ως μέλος της Βουλής ων αντιπροσώπων απο Μάιο 2011

Μεταβίβαση στην ονομστική τους αξία, 143 μετοχών της Dialogos Media Services Ltd αξίας €1 εκάστη