Γιώργος Λιλλήκας

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
01/06/1960
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1 (εξαρτώμενο)
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
8
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
4
Χρέη: 
3
Ημερομηνία Υποβολής: 
02/09/2016
1.
Τοποθεσία
Παναγιά - Πάφος
Είδος
Ισόγεια Κατοικία (1/2)
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγραφής 6592
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από Μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
1992
Αξία Απόκτησης
Αγοραία αξία 01.01.1980 €1.879
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Παναγία - Πάφος
Είδος
Χωράφι
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγραφής 7076
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
1998
Αξία Απόκτησης
Αγοραία αξία 01.01.1980 €34
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Lexus Saloon
Αξία
€50.000
1.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
C.C.C Tourist Enter.
Αριθμός σε κατοχή
800
2.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
Christis Daieries Pub Ltd
Αριθμός σε κατοχή
10.000 (Από κοινού με την σύζυγο)
3.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
Woolworgh (Cyprus) property
Αριθμός σε κατοχή
8.461 (Από κοινού με την σύζυγο)
4.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
A. Tsokkos Hotel Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή
20.000 (Από κοινού με σύζυγο)
5.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
Libra Holidays Gr. Public Co
Αριθμός σε κατοχή
1050 (Από κοινού με την σύζυγο)
6.
Είδος κινητής αξίας
Τίτλοι
Περιγραφή κινητής αξίας
Lanitis Bros Ltd
Αριθμός σε κατοχή
4.000 (Από κοινού με την σύζυγο)
7.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Multichoice Cyprus Ltd
Αριθμός σε κατοχή
5.000 (Από κοινού με την σύζυγο)
8.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Arch Capital Group Ltd
Αριθμός σε κατοχή
14,845
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Eurobank Cyprus Ltd
Ποσό καταθέσεων
€119,000
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
00009111
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφαλισμένο Ποσό €140.860
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
00009112
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφαλισμένο Ποσό €140.860
3.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Allianz Ελλάς Α.Ε
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
G.C. 207
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφαλισμένο Ποσό €255.394
4.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Allianz Ελλάς Α.Ε
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
G.C. 207
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφαλισμένο Ποσό €244.606

1) Arch Capital Group > €150.000 ετησίως (καθορίζεται χρονιαίως)

2015 - €156.107

2014 - €189.466

2013 - €179.403

2012 - €137.592

2011 - €115.923

2010 - €72.704

2009 - €19.500

2008 - €26.967

1.
Όνομα πιστωτή
Eurobank Cyprus Ltd
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος/Δάνειο/Πιστωτική Κάρτα
Ποσό χρέους
€139.322
2.
Όνομα πιστωτή
ΣΠΕ Στροβόλου
Είδος Χρέους
Δάνεια
Ποσό χρέους
€444.305 (Σύνολο Δανείων €888.610, από κοινού με σύζυγο)
3.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου Λτδ
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος & Πιστωτική Κάρτα
Ποσό χρέους
€14.358 (Σύνολο €19.646, εκ του οποίου €10.576 από κοινού με σύζυγο)