Γιώργος Καρούλλας

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
28/06/1972
Έγγαμος/Άγαμος: 
Άγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
1
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
2
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
3
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
2
Χρέη: 
2
Ημερομηνία Υποβολής: 
31/07/2017
1.
Τοποθεσία
Καθαρή
Είδος
Οικόπεδο (1/2)
Έκταση
265 τ.μ. (530 το όλο)
Τοπογραφικά
Φ40 Σχ 56Ε1 Τ,2 Τεμ. 260
Υποθήκη
'Α Υποθήκη στο Συνεργ. Ταμ. Αμμ/στου - Λάρνακος Λτδ
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από γονέα
Χρόνος Απόκτησης
2012
Αξία Απόκτησης
€110000 το 1/2 των €220000 που είναι το όλο μερίδιο
Σημερινή Αξία
€110000 το 1/2 των €220000 που είναι το όλο μερίδιο
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
(Mercedes E220)
Αξία
€25.000
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αξία
Scrap Value (μετά από ατύχημα)
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Σ.Τ. Αμμ/στου Λάρνακας Λτδ
Ποσό καταθέσεων
€20.154
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Μακράσυκας Λάρνακας Επαρχ. Αμμοχώστου
Ποσό καταθέσεων
€12.112
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Μακράσυκας Λάρνακας Επαρχ. Αμμοχώστου
Ποσό καταθέσεων
€27000
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal Lfe Unilife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
0011242112
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€35 000 αναμενόμενα
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Prime
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
11443
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€25 000 αναμενόμενο
1.
Όνομα πιστωτή
Σ.Τ. Αμμ/στου Λάρνακας Λτδ
Είδος Χρέους
Δάνειο Μεσοπρόθεσμο Ενυπόθηκο
Ποσό χρέους
€48,995
2.
Όνομα πιστωτή
ΣΠΕ Μαρκάσυκας Λάρνακας επ Αμμ.στου
Είδος Χρέους
Δάνειο με Εγυητές
Ποσό χρέους
€119 (Υπόλοιπο)

Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις είναι αποτέλεσμα της έισπραξης του εφάπαξ ποσού λόγω της προηγούμενης υπηρεσίας στο Υπουργείο Παιδίας ως δάσκαλος και στον μισθό του βουλετή. Η διαφοροποίηση στα δάνεια λόγω της μηνιαίας αποπληρωμής και στα μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα λόγω αγοράς νέου οχήματος εφόσον το προηγούμενο κατατράφηκε ολοσχερώς