Γιώργος Κ. Γεωργίου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
09/04/1963
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
0
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
3
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
0
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
2
Χρέη: 
3
Ημερομηνία Υποβολής: 
24/07/2017
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αξία
€18,000
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αξία
€5,000
3.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αξία
€1,000
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
0020017485
Εισοδήματα ή ωφελήματα
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Eurolife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
201200
Εισοδήματα ή ωφελήματα
1.
Όνομα πιστωτή
Σ. Ταμιευτήριο Εκπαιδευτικών
Είδος Χρέους
Ποσό χρέους
€440,000
2.
Όνομα πιστωτή
Σ. Ταμιευτήριο Αμμοχώστου
Είδος Χρέους
Ποσό χρέους
€12,500
3.
Όνομα πιστωτή
Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Οργ. Χρηματοδ. Στέγης)
Είδος Χρέους
Ποσό χρέους
€54.000