Γεώργιος Παπαδόπουλος

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
25/02/1965
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
7
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
0
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
2
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
2
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
0
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
3
Χρέη: 
2
Ημερομηνία Υποβολής: 
26/07/2017
1.
Τοποθεσία
Λεμεσός - Αγία Φύλαξη Τσακγάριδες
Είδος
Οικόπεδο (1/8)
Έκταση
535 τ.μ. (1/8)
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
Υποθήκη
Τρόπος Απόκτησης
Δάνειο - Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
4/7/2008
Αξία Απόκτησης
€427150
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες
Είδος
Χωράφι
Έκταση
984 τ.μ.
Τοπογραφικά
Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 348
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
1995
Αξία Απόκτησης
€1700
Σημερινή Αξία
-
3.
Τοποθεσία
Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες
Είδος
Χωράφι
Έκταση
800 τ.μ.
Τοπογραφικά
Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 345
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
1995
Αξία Απόκτησης
€342
Σημερινή Αξία
-
4.
Τοποθεσία
Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες
Είδος
Χωράφι
Έκταση
176 τ.μ.
Τοπογραφικά
Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 346
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
1995
Αξία Απόκτησης
€85
Σημερινή Αξία
-
5.
Τοποθεσία
Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες
Είδος
Χωράφι
Έκταση
708 τ.μ.
Τοπογραφικά
Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 347
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
1995
Χρόνος Απόκτησης
1995
Αξία Απόκτησης
€325
Σημερινή Αξία
-
6.
Τοποθεσία
Λεμεσός - Φασούλλα, Καλύφες
Είδος
Χωράφι
Έκταση
264 τ.μ.
Τοπογραφικά
Φύλλο: 54, Σχέδιο: 10, Τεμ: 344
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
1995
Αξία Απόκτησης
€2674
Σημερινή Αξία
-
7.
Τοποθεσία
Λεμεσός - Μέσα Γειτονιά, Χαλκούτσα
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
747 τ.μ.
Τοπογραφικά
Φύλλο: 54, Σχέδιο: 500304, Τεμ: 82
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δια Δωρεάς
Χρόνος Απόκτησης
2004
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
1.
Όνομα επιχείρησης
Arbor Vitae Ltd (Milupa)
Είδος επιχείρησης
Εμπόριο
Είδος συμμετοχής
Μέτοχος - Διευθυντής
2.
Όνομα επιχείρησης
Ledanthi Enterprises Co Ltd
Είδος επιχείρησης
Εμπόριο
Είδος συμμετοχής
Μέτοχος - Διευθυντής
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές Στην Arbor Vitae Ltd
Αριθμός σε κατοχή
4000
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές στην Ledanthi Enterprises Co Ltd
Αριθμός σε κατοχή
200
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Eurolife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
90/0260101
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ετήσιο Ασφάλιστρο: €1200
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Eurolife (Medical)
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
80/MEDN/0215137
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ετήσιο Ασφάλιστρο: €7176,00
3.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Eurolife: (Life Plan)
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
90/LPNG/0264509
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ετήσιο Ασφάλιστρο: €1920
1.
Όνομα πιστωτή
Astro Bank
Είδος Χρέους
Παρατράβιγμα για επιχείρηση
Ποσό χρέους
€30 000
2.
Όνομα πιστωτή
ΣΠΕ Λεμεσού
Είδος Χρέους
Δάνειο
Ποσό χρέους
€220 000