Γεώργιος Κ Γεωργίου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
09/10/1957
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
- -
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
7
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
1
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
4
Ημερομηνία Υποβολής: 
01/08/2016
1.
Τοποθεσία
Πηγή Αμμοχώστου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
4561 Τ.Μ.
Τοπογραφικά
Φύλλο 23/ Σχ 12 Τεμ. 628
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από τον πατέρα μου
Χρόνος Απόκτησης
12/12/2002
Αξία Απόκτησης
€10000
Σημερινή Αξία
€20000
2.
Τοποθεσία
Πηγή Αμμοχώστου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
15311 Τ.Μ.
Τοπογραφικά
Φύλλο 23 / Σχ. 12 / Τεμ 629
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από τον πατέρα μου
Χρόνος Απόκτησης
12/12/2002
Αξία Απόκτησης
€40000
Σημερινή Αξία
€80000
3.
Τοποθεσία
Πηγή Αμμοχώστου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
867 ΤΜ
Τοπογραφικά
Φύλλο 23 / Σχ. 13 / Τεμ 367
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από τον πατέρα μου
Χρόνος Απόκτησης
12/12/02
Αξία Απόκτησης
€2000
Σημερινή Αξία
€6000
4.
Τοποθεσία
Πηγή Αμμοχώστου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
2692 ΤΜ
Τοπογραφικά
Φύλλο 23/Σχ. 13/Τεμ 368
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από τον πατέρα μου
Χρόνος Απόκτησης
12/12/02
Αξία Απόκτησης
€6000
Σημερινή Αξία
€15000
5.
Τοποθεσία
Ενορία Χρυσοπολίτισσας Λάρνακας
Είδος
Διαμέρισμα αρ 101
Έκταση
90 Τ.Μ.
Τοπογραφικά
Φύλλο 40 / Σχ 640302/ Τεμ. 20
Υποθήκη
Υποθηκευμένο στην ALPHA BANK - Λάρνακα
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
25/02/2003
Αξία Απόκτησης
£59800
Σημερινή Αξία
€150,000
6.
Τοποθεσία
Καττόπατον - Λεύκαρα
Είδος
Χωράφι
Έκταση
3500 Τ.Μ.
Τοπογραφικά
Φύλλο 49/ Σχεδίου 37/ Τεμ 134
Υποθήκη
Υποθηκη Τράπεζας Κύπρου
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
14/01/1999
Αξία Απόκτησης
€1700
Σημερινή Αξία
€22499
7.
Τοποθεσία
Μουττοκαύκι - Λεύκαρα
Είδος
Χωράφι
Έκταση
7693 Τ.Μ.
Τοπογραφικά
Φύλλο 49 / Σχέδιο 04 / Τεμ 451
Υποθήκη
Υποθήκη Τρ. Κύπρου
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
9/12/1996
Αξία Απόκτησης
€1500
Σημερινή Αξία
€22100
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Ι.Χ Mercendes
Αξία
€23000
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Κ Γεωργίου ΔΕΠΕ
Αριθμός σε κατοχή
500 50%
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Μακράσυκας-Λάρνακας-Επαρχίας Αμμοχώστου ΛΤΔ
Ποσό καταθέσεων
€4700 στις 28/17/2016

- €18000 ετησίως από την άσκηση του Δικηγορικού μου επαγγέλματος πλέον €1500 13ος μισθός. Πρόεδρος της Δικηγορικής Εταιρείας Γεωργίου κ Γεωργίου ΔΕΠΕ

- €415 από το ενοίκιο του διαμερίσματος στην Λαρνακα (Ενορία Χρυσολογιάτισσα)

- €580,92 Επίδομα Οδοιπορικών 

- €3794,49 αντιμισθία Βουλευτή

- €30650 Μέρισμα του 2015 (31/12/2015) από Δικηγορικής Εταιρείας Γεωργίου κ Γεωργίου ΔΕΠΕ

1.
Όνομα πιστωτή
ΣΠΕ Μακράσυκας - Λ/κας - Αμμ'στου
Είδος Χρέους
Δάνειο
Ποσό χρέους
€105000 (Από κοινού)
2.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Δάνειο
Ποσό χρέους
€113,257.84 στίς 30/6/16 (Από κοινού)
3.
Όνομα πιστωτή
Universal Bank
Είδος Χρέους
Δάνειο
Ποσό χρέους
€63977.39
4.
Όνομα πιστωτή
Alpha Bank
Είδος Χρέους
Δάνειο
Ποσό χρέους
€26,080.67 στίς 30/6/16

Το Δάνειο στο ΣΠΕ Καλού Χωριού εξωφλήθηκε