Ελένη Θεοχάρους

Ευρωβουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
24/06/1953
Έγγαμος/Άγαμος: 
Χήρα
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
26
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
2
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
4
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
1
1.
Τοποθεσία
Λάκκος του Στόκκου
Είδος
Διαμέρισμα
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Φ:0 / Σχέδιο: 2-210-341 Τμήμα: 4 / Τεμάχιο: Επι 111
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από τον πατέρα της Ελένης Θεοχάρους
Χρόνος Απόκτησης
2002
Αξία Απόκτησης
€51,770.62
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Αρχάγγελος/Ανθούπολη
Είδος
Οικία και Οικόπεδο
Έκταση
605 Τετραγωνικά μέτρα το Οικόπεδο 205 Τετρ. Οικία
Τοπογραφικά
Φύλλο: 30 / Σχέδιο 04W1 / Τμήμα: 3 / Τεμάχιο: 1061
Υποθήκη
2/3 Όλον το σπίτι υποθηκευμένο στην Τράπεζα Κύπρου
Τρόπος Απόκτησης
Δάνειο Τράπεζα Κύπρου
Χρόνος Απόκτησης
2007
Αξία Απόκτησης
205.000 Λίρες
Σημερινή Αξία
-
3.
Τοποθεσία
Τάφος Προνομιακός, Νεκροταφείο Έγκωμης
Είδος
-
Έκταση
-
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
4.
Τοποθεσία
Θεμιστοκλέους 10 Κάτω Κερύνεια
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 / Σχέδιο:200304 Τμήμα:2 / Τεμάχιο 99
Υποθήκη
1/2 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία όπου μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
Δεν Αναγράφετε
Σημερινή Αξία
-
5.
Τοποθεσία
Οδός Θεμιστοκλέους Κάτω Κερύνεια
Είδος
Ισόγεια Κατοικία
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Σχέδιο: 200304 Τμήμα:2 / Τεμάχιο: 162
Υποθήκη
1/2 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία όπου μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του Συζύγου μου
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
6.
Τοποθεσία
Οδός Ακληπιού, Πάνω Κερύνεια
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
677 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο:12/ Σχέδιο: 20 / Τμήμα: 8 / Τεμάχιο: 303
Υποθήκη
1/2 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
7.
Τοποθεσία
Λούρες του Αλή, Κάτω Δίκωμο
Είδος
Χωράφι
Έκταση
Δεκάρια: 18 / 730 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 51 Τεμάχιο: 108
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
8.
Τοποθεσία
Πετράνες - Καζαφάνι Κερύνεια
Είδος
Χωράφι - Διάφορα Δένδρα
Έκταση
2 Δεκάρια 676 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 21 Τεμάχιο: 448
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβιβάστηκε σε εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
9.
Τοποθεσία
Μουσταφά Πελέκ - Κ. Δίκωμο - Κερύνεια
Είδος
Χωράφι
Έκταση
5 Δεκάριο 017 Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο:12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 52 Τεμάχιο:169
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβιβτάστηκε σ'εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
10.
Τοποθεσία
Λ. Πουλίου κ. Καπότα Πάνω Κερύνεια
Είδος
Χωράφι - Διάφορα Δέντρα
Έκταση
Δεκάρια: 3 679 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα:8 ΣΧέδιο: 20 Τεμάχιο: 205
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβιβτάστηκε σ'εμένα μετά το θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
11.
Τοποθεσία
Λ. Πουλίου & Καπότα Π. Κερύνεια
Είδος
Χωράφι - Διάφορα Δέντρα
Έκταση
1 Δεκάριο 338 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 206
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβιβάστηκε σ'εμένα μετά τον θάνατο του συζύγου μου
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
12.
Τοποθεσία
Λ. Πουλίου & Καπότα Π. Κερύνεια
Είδος
Χωράφι - Διάφορα Δένδρα
Έκταση
1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα: 9 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 207
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Οικογενιακή περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
13.
Τοποθεσία
Ασκληπιού Πάνω Κερύνεια
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
509 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 304
Υποθήκη
1/2 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Οικογενιακή περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
14.
Τοποθεσία
Ασκληπιού Πάνω Κερύνεια
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
523 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα: 8 Σχέδιο: 20 Τεμάχιο: 305
Υποθήκη
1/2 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
15.
Τοποθεσία
Παπαδιές - Καζαφάνι
Είδος
Χωράφι - Διάφορα Δένδρα
Έκταση
2 Δεκάρια / 757 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 30 Τεμάχιο: 770
Υποθήκη
1/2 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
16.
Τοποθεσία
Βεράνι - Κάτω Δίκωμο
Είδος
Χωράφι
Έκταση
13 Δεκάρια 386 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 326
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
17.
Τοποθεσία
Καψαλόπετρες Κάτω Δίκωμο
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 331
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
18.
Τοποθεσία
Μάνδρα του Γελάση
Είδος
Χωράφι
Έκταση
5 Δεκάρια 919 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 59 Τεμάχιο: 228
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
19.
Τοποθεσία
Ελιούδκια - Κ. Δίκωμο
Είδος
Χωράφι
Έκταση
27 Δεκάρια 91 Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα:0 Σχέδιο: 62 Τεμάχιο: 280
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
20.
Τοποθεσία
Ελιούδκια - Κ. Δίκωμο
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1 Δεκάριο 673 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 62 Τεμάχιο: 281
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
21.
Τοποθεσία
Αρχιεπίσκοποι Λαυρέντιου
Είδος
Τρεχάτο Νερό
Έκταση
-
Τοπογραφικά
Φύλλο: 12 Τμήμα: 1 Σχέδιο: 200312 Τεμάχιο: 86
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
22.
Τοποθεσία
Βούναρος Του Παύλου Κ. Δίκωμο
Είδος
Χωράφι
Έκταση
64 Δεκάρια 549 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 6 Τεμάχιο: 209
Υποθήκη
3/56 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
23.
Τοποθεσία
Μιτσιρκώτης - Κ. Δίκωμο
Είδος
Χωράφι
Έκταση
8 Δεκάρια 027 Τετραγωνικά μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 05 Τεμάχιο: 214
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
24.
Τοποθεσία
Κλημός της Μαζούλιας Κερύνεια
Είδος
Χωράφι
Έκταση
298 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 05 Τεμάχιο: 92
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
25.
Τοποθεσία
Σκαλίν - Κ. Δίκωμο
Είδος
Χωράφι
Έκταση
90 Δεκάρια 302 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 04 Τεμάχιο: 237
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
26.
Τοποθεσία
Τζι Μίστρι
Είδος
Χωράφι
Έκταση
21 Δεκάρια 405 Τετραγωνικά Μέτρα
Τοπογραφικά
Φύλλο: 21 Τμήμα: 0 Σχέδιο: 06 Τεμάχιο: 82
Υποθήκη
1/8 Μερίδιο
Τρόπος Απόκτησης
Περιουσία του συζύγου μου η οποία μου μεταβιβάστηκε μετά τον θάνατο του
Χρόνος Απόκτησης
2016
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Ιδιωτικό όχημα Land Rover, Freelander Sport 2.2 του 2008
Αξία
14000€
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Ιδιωτικό όχημα / Mercedes E Class του 2009
Αξία
10000€
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
21,218.51 Ευρώ
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
83,543.36 Ευρώ
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
78.048.41 Ευρώ
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
INB Bank (Βρυξέλλες)
Ποσό καταθέσεων
56,461 Ευρώ

1) Σύνταξη χηρείας και σύνταξη δημοσιών υπαλλήλων

 

Ολικό ετήσιο ποσό: 60.306,48 Ευρώ

 

2) Ετήσιος μισθός ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2016: 100 102,38 Ευρώ

Δεν έχω κάνει ξανά δήλωση περουσιακών στοιχείων

1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Δάνειο Κατοικίας
Ποσό χρέους
183,388.39 Ευρώ