Ελένη Σταύρου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
04/07/1975
Έγγαμος/Άγαμος: 
Σε διάσταση προς έκδοση διαζυγίου
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
12/09/2016
1.
Τοποθεσία
Λευκωσία - Καμίνια
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
567 τμ
Τοπογραφικά
Φύλλο 2\ Σχέδιο 63Ε2 Τμήμα 2 Τεμάχιο 200 Κλίμακα 1:2500
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
2/4/2009
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€392.400
2.
Τοποθεσία
Καβάλλα
Είδος
1/2 Διαμέρισμα
Έκταση
60 τμ
Τοπογραφικά
Συνοικία "?????????????" Οδός Ζαλόγγου Ν. 374/1929
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
20/12/2004
Αξία Απόκτησης
£35.000 κατά τον χρόνο απόκτησης
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο BMW 116i
Αξία
€15 000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
3,700

Μηνιαίος για 2016 - Μισθός Βουευτή Ακάθαρτος 6611,24