Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
19/03/1964
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
2 γιούς 18,5 και 15,5
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
3
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
30/09/2016
1.
Τοποθεσία
Δήμος Έγκωμης
Είδος
Κατοικία
Έκταση
400 τμ.
Τοπογραφικά
21-52Ε2-4-997 Αρ. Εγρ. 1076
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Μισό Κληρονομιά + Οικοδομή
Χρόνος Απόκτησης
1999
Αξία Απόκτησης
99.098
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Δήμος Έγκωμης
Είδος
Διαμέρισμα
Έκταση
150 τμ.
Τοπογραφικά
2152Ε1-4952 Αρ. Εγγραφ. 5780
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
2003
Αξία Απόκτησης
24.995
Σημερινή Αξία
-
3.
Τοποθεσία
Δήμος Λ/σου
Είδος
Διαμέρισμα 2/24
Έκταση
-
Τοπογραφικά
54 500 404 5469 Αρ. Εγ. 95
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
10.251
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Honda CRV SUV
Αξία
13000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Eurobank
Ποσό καταθέσεων
67,000 € (27 αποσημίωση δικαστική) 40 + 27,000
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€20.000
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Eurolife ασφάλεια ζωής
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
Εισοδήματα ή ωφελήματα

€27.000 Αποζημίωση δικαστήριο εργατικών διαφορών - Αγωγή εναντίον Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Τελεί υπο Έφεση.

2) Κληρονομιά 2/24 μετά από θάνατο της γιαγιας + ολοκλήρωση της διαχείρισης