Δημήτρης Συλλούρης

Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
27/07/1953
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
0
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
48
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
3
Χρέη: 
3
Ημερομηνία Υποβολής: 
24/07/2017
1.
Τοποθεσία
Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία ---
Έκταση
Διάφορα
Τοπογραφικά
Τεμάχια 388, Φύλλο 30, Σχέδιο 64Ε2
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία ---
Έκταση
Διάφορα
Τοπογραφικά
Τεµάχιο 391 , Φύλλο 30. Σχέδιο 64Ε2
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
3.
Τοποθεσία
Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστρια; Αγρίδι, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/28, Αξία €3.607.ΟΟ
Έκταση
8083 τ.µ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 72, Φύλλο 31. Σχέδιο-49W2
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
4.
Τοποθεσία
Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Λαξιές, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €33.647,ΟΟ
Έκταση
6281 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 325, Φύλλο 40, Σχέδιο 01W1
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
5.
Τοποθεσία
Δήµος Iδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, Καζιβερή, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνηµµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο, Μερίδιο 1/21 , Αξία €6.142,00
Έκταση
10322 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεµάχια 66, Φύλλο 30, Σχέδιο 48 2
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
6.
Τοποθεσία
Δήμος Ιδαλίου, Παναγίας Ευαγγελίστριας, ΑSΤSΗΙΚ-ΡΑSΗI, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €4.452,ΟΟ
Έκταση
7479 τ.µ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 394, Φύλλο 31, Σχέδιο 49W1
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
7.
Τοποθεσία
Ποταµιά, Κατσικορώνια, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3, Αξία €54.933,00
Έκταση
24415 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 748, Φύλλο 31, Σχέδιο 57
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
8.
Τοποθεσία
Ποταµιά, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνηµµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/2, Αξία €5.467,00
Έκταση
28429 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεµάχιο 215, Φύλλο 31 , Σχέδιο 42
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
9.
Τοποθεσία
Καφκαλλάτης
Είδος
Χωράφι ως η συνηµµένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο
Έκταση
Διάφορα
Τοπογραφικά
Ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
10.
Τοποθεσία
Ποταµιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνηµμένη κατάστασή από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/14, Αξία €5.250,00
Έκταση
735 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 85, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
11.
Τοποθεσία
Ποταμιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/2, Αξία €71.000.00
Έκταση
1775 τ.μ.
Τοπογραφικά
τεµάχιο 1, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
12.
Τοποθεσία
Ποταμιά, Καυκάλλα, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €957.00
Έκταση
1673 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 26, Φύλλο 31, Σχέδιο 50
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
13.
Τοποθεσία
Ποταμιά, Παλλουριώπσσα, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €5.985,00
Έκταση
19064, τ.µ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 37, Φύλλο 31, Σχέδιο 42
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
14.
Τοποθεσία
Ποταµιά, Παλλουρεώπσσα, ΛευκωσΙα
Είδος
Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/17. Αξία €7.257,00
Έκταση
12710 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεµάχια 182, Φύλλο 31, Σχέδιο 34
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
15.
Τοποθεσία
Ποταμιά, Παλλουριώτισσα, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματόλόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €3.400,00
Έκταση
5956
Τοπογραφικά
Τεµάχια 218, Φυλλο 31 Σχέδιο 34
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονμικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
16.
Τοποθεσία
Ποταμιά, Αγία Μαύρη, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €12.228,00
Έκταση
21405
Τοπογραφικά
Τεµάχια 9 Φύλλο 31 Σχέδιο 50
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
17.
Τοποθεσία
Ποταμιά, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία ---
Έκταση
Διάφορα
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 749. Φύλλο 31, Σχέδιο 49
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
18.
Τοποθεσία
Ποταμιά, Σαντανού, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο/ Μερίδιο 1/7 Αξία €13.071,00
Έκταση
10703 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 35, Φύλλο 31, Σχέδιο 50.
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
19.
Τοποθεσία
Ποταμιά, ZEYTILIΚ, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/1, Αξία €87.800,00
Έκταση
2342 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 528, Φύλλο 31, Σχέδιο 49
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
20.
Τοποθεσία
Ποταμιά, Τσιφλίκια, ΛευκωσΙα
Είδος
Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/21, Αξία €2.714,00
Έκταση
16054 τ.µ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 170, Φύλλο 31, Σχέδιο 34
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
21.
Τοποθεσία
Ποταμιά, Μέσα στο χωριό, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 2/9, Αξία €47.044,00
Έκταση
1512 τ.µ.
Τοπογραφικά
τεμάχιο 41, Φύλλο 31, Σχέδιο 1120V01
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
22.
Τοποθεσία
Άγιος Σωζόμενος, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/28, ΑξΙα €1.517,00
Έκταση
17726 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 98, Φύλλο 31 , Σχέδιο 33
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
23.
Τοποθεσία
Άγιος Σωζόμενος. Εκατόν Σκάλες, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 3/84, Αξία €6.092,00
Έκταση
56858 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεµάχιο 5, Φύλλο 31, Σχέδιο 49
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
24.
Τοποθεσία
Λευκωσία
Είδος
Διαµέρισμα / Γραφείο-(Δεν έχει μεταβιβαστεί ακόμα - Εγκλωβισμένο)
Έκταση
120τμ
Τοπογραφικά
10/2987, 21-62Ε2, τεµ 2389
Υποθήκη
Τίποτε
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
22/04/2002
Αξία Απόκτησης
65.000 ΛΚ
Σημερινή Αξία
100.000 ευρώ
25.
Τοποθεσία
Κατεχόµενα / Ποταμιά, Κάστρος, Λευκωσία
Είδος
Χωραφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο | Μερίδιο 1/3, Αξία €2.866,00
Έκταση
17392 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 156, Φύλλο 31, Σχέδιο 42
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
26.
Τοποθεσία
Κατεχόμενα / Ποταμιά, Βους, Λευκωσία
Είδος
Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο | Μερίδιο 1/7, Αξία €5.428,00
Έκταση
21740 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 179, Φύλλο 31, Σχέδιο 50
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονζομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
27.
Τοποθεσία
Κατεχόμενα / Πέργαμος, Μερκίζι, Λάρνακα
Είδος
Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/4, Αξία €750,00
Έκταση
2007 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 100, Φύλλο 32, Σχέδιο 41Ε2
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
28.
Τοποθεσία
Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας. Αγία Κορώνα, Λάρνακα
Είδος
Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/12, Αξία ---
Έκταση
42810 τ.µ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 56, Φύλλο 31, Σχέδιο 24W2
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
29.
Τοποθεσία
Κατεχόμενα / Άρσος Λάρνακας, Λάρνακα
Είδος
Χωραφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/12, Αξία €---
Έκταση
Διάφορα
Τοπογραφικά
Τεμάχια 396, Φύλλο 31, Σχέδιο 32Ε2
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
30.
Τοποθεσία
Κατεχόμενα / Άρσος Λάρνακας, Κοντά στο χωριό, Λάρνακα
Είδος
Χωραφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/32, Αξία €---
Έκταση
20736 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 450, Φύλλο 31, Σχέδιο 32Ε2
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
31.
Τοποθεσία
Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας, Κιουτσουγού, Λάρνακα
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/24, Αξία €---
Έκταση
83948 τ.µ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 96, Φύλλο 31, Σχέδιο 4052
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
32.
Τοποθεσία
Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας,Οττε Γους, Λάρνακα
Είδος
Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/4. Αξία €---
Έκταση
48496 τ.µ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 113, Φύλλο 31 , Σχέδιο 40Ε1
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
33.
Τοποθεσία
Κατεχόµενα / Άρσος Λάρνακας, προς Πέργαμος, Λάρνακα
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/8, Αξία €---
Έκταση
24081 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 77, Φύλλο 32, Σχέδιο 41W1
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
34.
Τοποθεσία
Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος Ιντζίρ
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3
Έκταση
6400 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 253, Φύλλο 23, Σχέδιο 59
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
35.
Τοποθεσία
Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αµμόχωστος, Κόκκινες
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/1
Έκταση
6607 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 204, Φύλλο 32, Σχέδιο 10
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονοµικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
36.
Τοποθεσία
Κατεχόµενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, ΝτολΙτα
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7
Έκταση
4273 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχ|ο 725, Φύλλο 32, Σχέδιο 11
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
37.
Τοποθεσία
Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Ποταμός
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3
Έκταση
8762 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 365, Φύλλο 32, Σχέδιο 18
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
38.
Τοποθεσία
Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αµμόχωστος, Εντός του χωριού
Είδος
Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/2
Έκταση
731 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 114. Φύλλο 32, Σχέδιο 18V
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
39.
Τοποθεσία
κατεχόµενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Παλιοπραστειόν
Είδος
Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/3
Έκταση
8682 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεµάχιο 110, Φύλλο 32, Σχέδιο 19
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
40.
Τοποθεσία
Κατεχόμενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Βούπες του Γιαννή
Είδος
Χωράφι ως η συνηµμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / ΜερΙδιο 1/4
Έκταση
1802 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 201, Φύλλο 32, Σχέδιο 27
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
41.
Τοποθεσία
Κατεχόµενα / Δήμος Λύσης, Αμμόχωστος, Ειδικό Καθεστώς
Είδος
Χωράφι ως συνημμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 1/2
Έκταση
5456 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 3, Φύλλο 32, Σχέδιο 42
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
42.
Τοποθεσία
Κατεχόµενα / Δήµος Λύσης, Αμμόχωστος
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηµατολόγιο / Μερίδιο 5/36
Έκταση
Διάφορα
Τοπογραφικά
Τεμάχια 549, Φύλλο 32, Σχέδιο 12
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
43.
Τοποθεσία
Ποταµιά, Καμίνια, Λευκωσία / (Νεκρή Ζώνη)
Είδος
Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €11.528,00
Έκταση
22743 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεµάχιο 139, Φύλλο 31, Σχέδιο 42
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
44.
Τοποθεσία
Ποταµιά, Καµίνια. Λευκωσία / (Νεκρή Ζώνη) .
Είδος
Χωράφι ως η συνημµένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/7, Αξία €214.00
Έκταση
660 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχια 138, Φύλλο 31, Σχέδιο 42
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
45.
Τοποθεσία
Ποταµιά, Παλλουριώπσσα, Λευκωσα / (Νεκρή Ζώνη)
Είδος
Χωράφι ως η συνημέναη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/1, Αξία €24.300,00
Έκταση
11037 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεµάχια 226, Φύλλο 31, Σχέδιο 34
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
46.
Τοποθεσία
Ποταμιά, Παλλουριώτισσα, Λευκωσϊα| (Νεκρή Ζώνη)
Είδος
Χωράφι ως η συνημέναη κατάσταση από Κτηματολόγιο Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/14, Αξία €1.107,00
Έκταση
7024 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 252, Φύλλο 31, Σχέδιο 34
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
47.
Τοποθεσία
Ποταμιά, Παραπές, Λευκωαία | (Νεκρή Ζώνη)
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδιο 1/14, Αξία €471,00
Έκταση
3011 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τεμάχιο 21, Φύλλο 31, Σχέδιο 58
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
48.
Τοποθεσία
Δήμος Πέγειας, Νεροούκας, Πάφος (Νατούρα)
Είδος
Χωράφι ως η συνημμένη κατάσταση από Κτηματολόγιο / Μερίδεο 1/2 , Αξία €15.200,00
Έκταση
9365 τ.µ.
Τοπογραφικά
Τεμάχεο 126, Φύλλο 45, Σχέδιο 02
Υποθήκη
Κανένα
Τρόπος Απόκτησης
κληρονομικά
Χρόνος Απόκτησης
ΔΕ
Αξία Απόκτησης
ΔΕ
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο MERCEDES, αρ. εγγραφής
Αξία
€15.000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Στροβόλου
Ποσό καταθέσεων
€1825,07
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€166081,70
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Laiki Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
00022906
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Κάλυψη φυσικού θανάτου €51.258/ Θάνατος από ατύχημα €51.258
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Laiki Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
00056909
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Κάλυψη φυσικού θανάτου €123.020/ Θάνατος από ατύχημα €61.510
3.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
ΑΛΙΚΟ
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
6876868
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Κάλυψη φυσικού θανάτου €205.033

Εφάπαξ ποσό κατά το έτος 2016 για θητεία ως βουλευτής ύψους €185.114,72

2016: Εφάπαξ ποσό για θητεία ως βουλευτής ύψους €185.114,72 και ακάθαρτος μισθός ύψους €88099

1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύρπου
Είδος Χρέους
Credit Card
Ποσό χρέους
-€2934,51
2.
Όνομα πιστωτή
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Είδος Χρέους
Φοιτητικό δάνειο από κοινού με σύζυγο και θυγατέρα
Ποσό χρέους
-€1878,23
3.
Όνομα πιστωτή
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Είδος Χρέους
Φοιτητικό δάνειο από κοινού με σύζυγο και θυγατέρα
Ποσό χρέους
-€11335,10

Λήψη εφάπαξ ποσού για θητεία ως μέλος Βουλής των Αντιπροσώπων