Δημήτρης Δημητρίου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
04/05/1981
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
Ένα (1)
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
6
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
1
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
6
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
2
Χρέη: 
1
1.
Τοποθεσία
Πέτρα / Δήμος Γερίου
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
599m²
Τοπογραφικά
Φύλλο 30/ Σχέδιο: 24Ε10 /Τμήμα: 10 Τεμάχιο: 2575
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά
Χρόνος Απόκτησης
2012
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€233,300 (2013)
2.
Τοποθεσία
Πέτρα / Δήμος Γερίου
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
543m²
Τοπογραφικά
Φύλλο: 30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεχμάχιο: 2581
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά
Χρόνος Απόκτησης
2012
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€190,000 (2013)
3.
Τοποθεσία
Πέτρα / Δήμος Γερίου
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
545m²
Τοπογραφικά
Φύλλο:30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεμάχιο: 2576
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά
Χρόνος Απόκτησης
2012
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€203,100 (2013)
4.
Τοποθεσία
Πέτρα / Δήμος Γερίου
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
565m²
Τοπογραφικά
Φύλλο:30 / Σχέδιο: 24Ε1 / Τμήμα: 10 / Τεμάχιο: 2587
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά
Χρόνος Απόκτησης
2012
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€197,800 (2013)
5.
Τοποθεσία
Δήμος Γερίου
Είδος
Κατάστημα
Έκταση
34m²
Τοπογραφικά
Φύλλο:30 / Σχέδιο: 1024V01 / Τμήμα 01 / Τεμάχιο: ΕΛ1417 (Ο/2669)
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά
Χρόνος Απόκτησης
2007
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€68,400 (2013)
6.
Τοποθεσία
Δήμος Γερίου
Είδος
Κατάστημα
Έκταση
42m²
Τοπογραφικά
Φύλλο: 30 / Σχέδιο: 1024V01 / Τμήμα: 01 / Τεμάχιο: ΕΠ1417 (0/2670 )
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά
Χρόνος Απόκτησης
2007
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
€79,500
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Fiat Bravo
Αξία
€17,850 (2008)
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Μετοχές Ελληνικής Τράπεζας
Αριθμός σε κατοχή
25
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Λήδρα
Ποσό καταθέσεων
€39,539 (Γραμμάτιο 1/2 μερίδιο με σύζυγο)
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€211,98 (Κοινός Λογαριασμός με σύζυγο)
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€113,44 (Κοινός Λογαριασμός με σύζυγο)
4.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€4,124.08
5.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Λήδρα
Ποσό καταθέσεων
€1,795 (κοινός με σύζυγο)
6.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€150,00
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
41021163
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€9,613.50 Αξία εξαγοράς
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
00219647
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€9,438.60 (Αξία Εξαγοράς)
1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Πιστωτική Κάρτα
Ποσό χρέους
€435,18