Αβέρωφ Νεοφύτου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
31/07/1961
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
6
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
3
Χρέη: 
7
Ημερομηνία Υποβολής: 
31/08/2016
1.
Τοποθεσία
Κάμπος
Είδος
Χωράφι 1/3 Μερίδιο
Έκταση
41 Δεκάρια 794τμ
Τοπογραφικά
26-44-0-148
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά Πατέρα
Χρόνος Απόκτησης
2015
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
01/01/2013 €5,421,633
2.
Τοποθεσία
Μαυροβούνια
Είδος
Χωράφι
Έκταση
4 Δεκάρια 683τμ
Τοπογραφικά
26-44-0-15
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά Πατέρα
Χρόνος Απόκτησης
2015
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
01/01/2013 €93,700
3.
Τοποθεσία
Απολούβια
Είδος
Χωράφι
Έκταση
10 Δεκάρια 703τμ
Τοπογραφικά
35-06-0-27
Υποθήκη
Υποθήκη στο συνεργατικό ταμιευτήριο Πάφου
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από πατέρα
Χρόνος Απόκτησης
2015
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
01/01/2013 €526,500
4.
Τοποθεσία
Μαυροβούνια Πόλης Χρυσοχούς
Είδος
Χωράφι
Έκταση
11 Δεκάρια 700τμ
Τοπογραφικά
26-44-0-153*
Υποθήκη
Υποθήκη στην Alpha Bank
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από πατέρα
Χρόνος Απόκτησης
2004
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
01/01/2013 €889100
5.
Τοποθεσία
Πόλη Χρυσοχούς
Είδος
Οικόπεδο -Κτίριο 1/4 μερίδιο
Έκταση
457 τμ οικόπεδο
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγραφής 7781 Αρ. Τεμ. 695
Υποθήκη
Υποθήκη στην Ελληνική Τράπεζα
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά NAS Developers Ltd
Χρόνος Απόκτησης
1994
Αξία Απόκτησης
€73,000 Αγορά Οικοπέδου
Σημερινή Αξία
€1,000,000 / 1/4 €250,000
6.
Τοποθεσία
Μαυροβούνια
Είδος
Κατοικία
Έκταση
470 τμ
Τοπογραφικά
Εντός του τεμαχίου 153 (Φ/Σ 26/44)
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Οικοδομήθηκε από εμένα
Χρόνος Απόκτησης
Αποπερατώθηκε το 2006
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αξία
€15,000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου
Ποσό καταθέσεων
€592
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Eurobank
Ποσό καταθέσεων
€262
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal Life
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
0011064367
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€27114 (Αξία 31/08/2016)
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Prime Insurance
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
6813
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€21085 (Αξία 31/08/2016)
3.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Εθνική Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
6149
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€16209 (Αξία 31/08/2016)
1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Πειραιώς
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος και Κάρτα
Ποσό χρέους
€63 338
2.
Όνομα πιστωτή
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
€35 983
3.
Όνομα πιστωτή
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου
Είδος Χρέους
Δάνειο (Από κοινού με σύζυγο)
Ποσό χρέους
€118,749
4.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος και δάνειο
Ποσό χρέους
€295,961
5.
Όνομα πιστωτή
Alpha Bank
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος και δάνειο
Ποσό χρέους
€828,861
6.
Όνομα πιστωτή
Ελληνική Τράπεζα
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
€33,835
7.
Όνομα πιστωτή
Universal Savings Bank
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
€22,206

Πωλήσεις μετοχών εταιρειών στος οποίες είχα μερίδιο και ειαν ακίνητα στην ιδιοκτησία τους. Το σύνολο του αντίτιμου δηήλθε στις €345,000.

Επίσης, περουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων τριών ακινήτων μεταβιβάστηκαν σε εμένα από τον πατέρα μου