Άντρος Κυπριανού

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
26/10/1955
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
0
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
4
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Audi A8
Αξία
€11800
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Στροβόλου
Ποσό καταθέσεων
€10,992
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
£3841.34
1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Δάνειο Τακτικής Προθεσμίας
Ποσό χρέους
€55,001,51
2.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Στεγαστικό Δάνειο
Ποσό χρέους
€52.486,59
3.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Στεγαστικό Δάνειο
Ποσό χρέους
140.090,11
4.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
17.141,20

* Φοιτητηικό δάνειο ΣΠΕ Στροβόλου το οποιο αποπληρώνω εγώ για τον γυιό μου Δημήτρη Α. Κυπριανού €28.936,59