Αντρέας Φακοντής

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
22/10/1964
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
2
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
1
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
1
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
3
Ημερομηνία Υποβολής: 
03/08/2016
1.
Τοποθεσία
Έμπα - Πάφος
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
487 τ.μ
Τοπογραφικά
αρ. τεμ. 246, αρ εγγρ. 10195
Υποθήκη
Όχι
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
24/4/1998
Αξία Απόκτησης
£12.000
Σημερινή Αξία
€90.000
2.
Τοποθεσία
Άρμου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
4 δεκάρια & 863 τ.μ. (1/2 μερίδιο)
Τοπογραφικά
Αριθ. Τεμ. 68, αριθ. εγγρ. 015636
Υποθήκη
Όχι
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
8/3/2005
Αξία Απόκτησης
€40.000
Σημερινή Αξία
€80000
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Audi A6
Αξία
€20.000
1.
Όνομα επιχείρησης
Εταιρεία Ακινήτων ΕΣΑΠ Λτδ
Είδος επιχείρησης
Ακίνητα
Είδος συμμετοχής
Μέτοχος 250 μετοχών συνολ. αξίας €2125
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
OC? Τραπ. Κύπρου
Αριθμός σε κατοχή
522 Μετοχές
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Λήδρας
Ποσό καταθέσεων
€1144,40
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Alfa Bank
Ποσό καταθέσεων
€16.000 (Κοινός λογαριασμός με Μαρία Φακοντή)

Παγκύπριο ταμείο προνοίας μελών ΠΕΟ Α.Φ.Τ 180035800

Συνολικό ποσό καταθέσεων: 7/7/2016

Λογαριασμός Α' €69.783 Λογαρ. Β' €10378

Σύνολο €80.161

1.
Όνομα πιστωτή
Alfa Bank
Είδος Χρέους
Οικιστικό
Ποσό χρέους
€68 740
2.
Όνομα πιστωτή
Alfa Bank
Είδος Χρέους
Εμπορικό
Ποσό χρέους
€13000
3.
Όνομα πιστωτή
ΣΠΕ Λήδρας
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος Λογαριασμός
Ποσό χρέους
€2545,80

1) Το οικιστικό δάνειο ύψους €54,316 στις 31/12/2015 που είχα στο παγκύπριο ταμείο προνοίας μελών ΠΕΟ εξοφλήυηκε κατόπιν συμψηφισμού με το ποσό που είχα πιστωμένο στον λογαριασμό μου στο εν λόγο ταμείο.

Η πράξη συμψηφισμού/εξόφλισης του εν λόγω δανείου έγινε στις 31/12/2015 κατόπιν αιτήματος μου και έγκρισης από την Διαχειριστική επιτροπή του ταμείου

 

2) Εξόφλησα το οικιστικό δάνειο ύψους €9679 που είχα στην Alfa Bank στις 10/2/2016.

Παράλληλα, στις 20/10/2015 σύναψα άλλο δάνειο από την Alfa Bank €15.200 το σημερινό υπόλοιπο είναι €13.000.