Αννίτα Δημητρίου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
18/10/1985
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
1
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
01/09/2016
1.
Τοποθεσία
Λάρνακα, Λιβάδεια, οδός Σταδίου
Είδος
Οικόπεδο 1/2 μερίδιο
Έκταση
670 τ.μ. (ολόκληρο)
Τοπογραφικά
Τεμ. 794, φύλλο/σχέδιο 41/33 , Αρ. εγγρ. 9561
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Μεταβίβαση από σύζυγο 1/2
Χρόνος Απόκτησης
2013
Αξία Απόκτησης
€150.000 ( ολόκληρο
Σημερινή Αξία
€150.000 ( ολόκληρο
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο
Αξία
5.000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης
Ποσό καταθέσεων
24.044,90
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Αλληλεγγύης
Ποσό καταθέσεων
6500
1.
Όνομα πιστωτή
Bank of Cyprus
Είδος Χρέους
Πιστωτική Κάρτα
Ποσό χρέους
€600