Άννα Θεολόγου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
12/03/1986
Έγγαμος/Άγαμος: 
Διαζευγμένη
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
1
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
2
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
1
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
3
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
17/07/2017
1.
Τοποθεσία
Ψευδάς
Είδος
Προσφυγικό Οικόπεδο
Έκταση
293 m²
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κρατική Χορηγία για εκτοπισθέντες
Χρόνος Απόκτησης
2012
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
Δεν υπάρχει τίτλος Ιδιοκτησίας
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο
Αξία
≈ 23000€
1.
Όνομα επιχείρησης
Spantios Estate Developers
Είδος επιχείρησης
Εργοληπτική Εταιρεία
Είδος συμμετοχής
25% μετοχικό μερίδιο
2.
Όνομα επιχείρησης
Alternus Consulting Ltd
Είδος επιχείρησης
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Είδος συμμετοχής
100% μέτοχος
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
BOC Holdings
Αριθμός σε κατοχή
1
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Hellenic Bank
Ποσό καταθέσεων
≈ 5000€
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
00280832 Ζωής
Εισοδήματα ή ωφελήματα
207.62€
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
CNP Cyprialife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
00280876 Ζωής
Εισοδήματα ή ωφελήματα
206.81€
3.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Cosmos Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
Ασφάλεια Υγείας
Εισοδήματα ή ωφελήματα
120€
1.
Όνομα πιστωτή
Bank Of Cyprus
Είδος Χρέους
Finance Αυτοκινήτου
Ποσό χρέους
≈ 4000 €