Άγγελος Βότσης

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
01/10/1963
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
5
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
2
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
2
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
6
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
3
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
2
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
30/08/2016
1.
Τοποθεσία
Μόρφου
Είδος
Χωράφι D 279
Έκταση
1/2 3 Δεκ, 456 τ.μέτρα
Τοπογραφικά
D XX 33 W2 317
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό
Χρόνος Απόκτησης
27/5/1994
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Μόρφου
Είδος
Χωράφι D 548
Έκταση
1/2 1 Δεκ, 979 τ. μέτρα
Τοπογραφικά
D XX 33W 195
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό
Χρόνος Απόκτησης
27/5/1994
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
3.
Τοποθεσία
Μόρφου
Είδος
Περιβόλι με Γκαράζ
Έκταση
-
Τοπογραφικά
1/2 A14XIX 32 τεμ 16
Υποθήκη
Υποθήκη στον φορέα ίσης κατανομής βαρών για φοιτητικά δάνεια των παιδιών μου
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό
Χρόνος Απόκτησης
27/5/1994
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
4.
Τοποθεσία
Μόρφου
Είδος
Χωράφι L 199
Έκταση
1/2 2 Δεκ, 258 τ.μέτρα
Τοπογραφικά
L199 L XIX 1GW1 206
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό
Χρόνος Απόκτησης
27/5/1994
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
5.
Τοποθεσία
Μόρφου
Είδος
1/2 Ισόγειος Οικία C 240
Έκταση
338 ΤΜ
Τοπογραφικά
C XIX 32:6 292
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομικό
Χρόνος Απόκτησης
27/5/1994
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Honda Civic
Αξία
≈1500
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
BMW 520d
Αξία
≈15.000
1.
Όνομα επιχείρησης
Φαρμακείο Άγγελος Βότης Λτδ
Είδος επιχείρησης
Φαρμακείο
Είδος συμμετοχής
51%
2.
Όνομα επιχείρησης
Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου Λτδ
Είδος επιχείρησης
Αποθήκη Φαρμάκων
Είδος συμμετοχής
5 μετοχές (η 1 μετατράπηκε σε 5)
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρ
Αριθμός σε κατοχή
3015
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
CLR Investment Fund Public L
Αριθμός σε κατοχή
5000
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Δήμητρα επενδυτική Δημόσια Ε
Αριθμός σε κατοχή
2200
4.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Primetel PLC
Αριθμός σε κατοχή
186
5.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Salamis Tours (Holdings) Pub
Αριθμός σε κατοχή
650
6.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
A. Tsokkos Hotels Public Ltd
Αριθμός σε κατοχή
1500
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Περιφεριακή ΣΠΕ Λ/Σού
Ποσό καταθέσεων
141.400,34 (Τρεχούμενος Άγγελος - Φρόσω Βότση) (Προθεσμίας, Όψεως, Τρεχούμενος Φαρμακείου Άγγελου Βότση) Επισυνάπτεται κατάσταση 28/7/16 Παράρτημα(2)
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
6 Ευρώ Λογαριασμός Άγγελος Βότσης 20 Ευρώ Λογαριασμός Φρόσω Βότση --- 26 Ευρώ Επισυνάπτετε Κατάσταση 28/7/16 Παράρτημα (3)
3.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/σο
Ποσό καταθέσεων
61.221,94 (Κοινός οικογενειακός λογαριασμός) Επισυνάπτετε Κατάσταση 28/7/16 Παράρτημα (4)
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Εθνική Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ασφάλεια κάλυψης Νοσοκομειακής Περίθαλψης
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Μινέρβα Ασφαλιστική
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
Ασφάλεια ζωής απ/13422
Εισοδήματα ή ωφελήματα
200.000 Κάλυψη Θανάτου/ΜΟΑ
1.
Όνομα πιστωτή
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης
Είδος Χρέους
Σπουδαστικά Δάνεια
Ποσό χρέους
113.445,85 29/7/16 Επισυνάπτεται κατάσταση παράρτημα(5)

Λόγω εργασίας στο φαρμακείο και μισθοδοσία Βουλευτή